Meny

Resolusjoner

På fylkesårsmøte 14.-15.februar ble 13 resolusjoner vedtatt.

1 . resolusjon nr 9. Bruk oljeinntekter på grøne investeringar!
Innsendt frå Senterungdommen.

2. resolusjon nr 10. Styrk Heimevernet.
Innsendt fra Hå Sp

3. resolusjon nr 23. Klimakur 2030 undergrev norsk matproduksjon.
Innsendt fra Karmøy Sp, ved Ørjan Fjellkårstad

4. resolusjon nr 18. Framtidsretta vegfinansiering.
Innsendt fra Kjetil Slettebø, styremedlem Rogaland Sp

5. resolusjon nr 8. Rogaland Senterparti vil ha en systemendring av barnevernet.
Innsendt fra Senterkvinnene

6. resolusjon nr 13.Kvotemeldingen til besvær for fiskerinæringen.
Innsendt fra Eigersund Sp

7. resolusjon nr 14. Bygg by og land med tog.
Innsendt fra Sauda Sp

8. resolusjon nr 19.Skattesystemet må legga til rette for meir vasskraft.
Innsendt fra Asbjørn Birkeland for Sauda, Suldal, Hjelmeland, Strand og Sandnes

9. resolusjon nr 20. Karmsund bru.
Innsendt fra Karmøy Sp

10. resolusjon nr 22. Ta vare på ytringsfridommen for offentleg tilsette.
innsendt fra Hjelmeland Sp

11 resolusjon nr 1. Bærekraftig og forutsigbar forvaltning av landbruksarealene. 
Innsendt fra Fylkestingsgruppa

12 resolusjon nr 27. Rogaland Sp krev eit nytt jordvernmål.
Innsendt fra Geir Pollestad

13. resolusjon nr 26. Medisinutdanning til Stavanger og Universitetet i Stavanger.
Innsendt fra Sven Magnus Skimmeland.

Nummerering etter behandling.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Noen resolusjoner ble vedtatt oversendt fylkesstyret for videre behandling.

Resolusjon nr 2. Fiber og telefoni

Resolusjon nr 5. Hent barna heim.

Resolusjon nr 12. Førstegangsetablerer må slippe dokumentavgiften

Resolusjon nr 17. Bruk av tannrøntgen for å forebygge beinfrakturer hos osteoporose pasienter.

Resolusjon nr 21. Straumforsyning - det grøne skiftet treng nasjonal satsing på nettutbygging i heile landet.

Resolusjon nr 24. Rassikring og trafikktryggleik i distrikta må prioriterast ved revisjon av NTP 2022-2033.

Resolusjon nr 25. Ja til kommunalt sjølstyre i barnehagesektoren.