Meny

Fylkestingsprogram 2019 – 2023

Programnemnda har starta arbeidet med nytt fylkestingsprogram for «Vestland Senterparti». Programmet skal endeleg vedtakast på felles fylkesårsmøte 8. – 10. februar 2019.

Programkomiteen vil invitere deg til å kome med innspel til arbeidet vårt. Medio august vil vi, gjennom heimeside og sosiale media, invitere «folk flest» til å kome med innspel.

Vi vonar stort engasjement og at mange vil nytte høvet til å bidra i prosessen med å utarbeide det første felles valprogrammet for våre to fylke.

Har du eit innspel? Send det til oss på [email protected]