Meny

Program Fylkesårsmøte Vestland 8-10 februar 2019

Førebels rammeprogram for Årsmøtet: 

Fredag 8. februar 2019:

11:30 Møte i Samstyre Sp HoSF + diverse andre interne møter
17:00 Frammøte og registrering – innsjekking
18:00 Oppstart «Uformell Aften»
- Foredrag v/Yngve Flo (UiB); «Regionreforma i eit historisk perspektiv – i spedd litt humor og skråblikk» - Quiz - Servering av tapas
22:00 Avslutning

Laurdag 9. februar 2019:

07:00 Frukost
09:00 Møtestart – felles fylkesårsmøte Hordaland Senterparti og Senterpartiet i Sogn og Fjordane
- Opningsseremoni

- Sakene 1 til 4

- Fylkesleiarane sine taler

– sak 5 - Framlegg til fylkestingsprogram for Vestland Sp 2020 – 2023 v/Sigurd Reksnes – leiar i programkomiteen

- Kombinert debatt på fylkesleiarane sine taler (generaldebatt) og programdebatt – sakene 6 og 7 o Innlegg v/stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete og Nils T. Bjørke, fungerande gruppeleiar / fylkesordførarkandidat Jon Askeland og fylkesordførar Jenny Følling

- Lotteri til inntekt for Utviklingsfondet v/Sigmund Simmenes

12:45 Lunsj
13:45 Debatten (sakene 6 og 7) held fram
- Innlegg v/stortingsrepresentant Marit Knutsdatter Strand (Oppland – utdannings- og forskingskomiteen) 16:00 Avslutning av debatten – oppsummering
16:15 Kaffipause
16:45 Votering fylkestingsprogram 2020 – 2023 – sak 7
17:30 Valkamp – på dagen 7 månader til valet – sak 8
- Innlegg v/representantar frå Framsóknarflokkurinn (Sp på Island), tidlegare - stortingsrepresentant Erling Sande og fylkesordførarkandidat Jon Askeland

18:30 Avslutning for dagen / avslutning felles fylkesårsmøte
20:30 Årsmøtemiddag og sosialt samvær
- Årsmøtelotteri – hovudgevinst er observatørplass på Senterpartiets Landsmøte (2 hovudgevinstar) - Nokre innslag… - Dans

Søndag 10. februar 2019:

07:00 Frukost og utsjekk frå hotellet
09:00 Møtestart – separate fylkesårsmøte
- Ordinære årsmøtesaker
10:30 Kaffipause
10:50 Årsmøta held fram
12:30 Avslutning, lunsj (for dei som har tinga det) og heimreise
13:15 Fylkesstyremøte Senterpartiet i Sogn og Fjordane

Link til møtesky: 

https://spvalg-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tf_sp_no/EiP3on686VJMisua6fAHrRwBLPXyszzIet1Z76okdGMsLA?e=hUp6mp 

Med atterhald om endringar