Meny

Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati

Karsten Tønnevold Fiane, leder Bamble Sp

Senterpartiet ønsker å delegere mer ansvar og faglig skjønn til førstelinja og fjerne rigide prosesser og rapporteringskrav. Vi politikere skal gi mål om retning for samfunnet, mens fagfolkene – de som kjenner hvor skoen trykker – skal gi målene innhold og sette dem ut i live.

Senterpartiet har i helga landsmøte! En av hovedsakene som kommer opp er forslag innføringen av en tillitsreform i Norge under overskriften «Ansvarlighet og tillit framfor kontroll og byråkrati».

Kjernen i denne reformen er at vi må gå vekk fra New Public Management og det tilhørende mål- og resultatstyringsregimer. Det undergraver den tillitsbaserte modellen som det norske samfunnet er bygd opp rundt. Det medfører dårligere tjenester til næringsliv og innbyggere. Dårligere utnyttelse av de ansattes kompetanse. Og en mindre effektiv offentlig sektor.

En sentral brikke i en tillitsreform er trepartssamarbeidet.

Karsten Tønnevold Fiane, bosatt på Herre, Bamble Sp
Karsten Tønnevold Fiane

Det er fremdeles sterkt i Norge, men utfordres stadig av krefter som ønsker at markedskreftene skal være styrende. En måte dette skjer på, er at det brukes innleide konsulentselskap til å drive frem organisasjonsendringer. Det være i seg i selskap eller i kommune-Norge. De kommer gjennom tunge rapporter rike på figurer og bruk av meningstomme begrep med oppskrift på hva som må gjøres for å endre oss i en bestemt retning. Konsekvensene av deres forslag påvirker ikke nødvendigvis dem selv.

Eksempel på slik konsulentbruk finner vi i Capgemini sin områdegjennomgang av Statens Vegvesen i 2017 hvor de identifiserte effektiviseringspotensial og organisatoriske tilpasninger. Betydningen for meningmann: Forslag som betyr sentralisering, gjennom å flytte tjenestetilbud til sentrale strøk – kontroll og oppkjøring på tunge kjøretøy flyttes til Tønsberg fra Skien, likeså med oppkjøring av på MC.

Jeg er helt enig i at det er på høy tid med en tillitsreform i Norge og at den må medføre et styrka trepartssamarbeid hvor partene er de som utformer de gode løsningene, ikke innleide konsulenter som ikke kjenner eller kommer til å kjenne hvor skoen trykker.