Meny

Det er kommunevalg – jeg velger meg …

Karsten Tønnevold Fiane, leder Bamble Sp

Partiet som fremmer det tillitsbaserte folkestyre, hvor avgjørelser skal treffes nærmest mulig dem som blir berørt; og av de som vet hvor skoen trykker.

Jeg velger meg …

Partiet som anser at respekt og ansvar for våre medmennesker er selvsagt i et tillitsbasert fellesskap som kommunen skal være.

Partiet som anerkjenner viktigheten av et aktivt samarbeid med Frivilligheten, det være seg organisasjoner eller enkeltpersoner. Deres innsats er limet i lokalsamfunnene våres og bidrar til å skape tilhørighet og trygghet i hverdagen.

Partiet som mener kommunens viktigste oppgave er å gi innbyggerne et trygt og godt tjenestetilbud – der de bor.

Partiet som fortsatt arbeider for at politiet skal være et reelt nærpoliti. Ikke dagens løsning andre partier stemte gjennom som en «nærpolitireform».

Partiet som mener kommunen har et potensial for å levere bedre og mer effektive tjenester, ved å styrke det tverrfaglige samarbeidet og i større grad bruke personalets kunnskap, ferdigheter og erfaringer på tvers av organisatoriske barrierer.

Jeg velger meg …

Partiet som har et verdigrunnlag som er nærmest mitt.

Partiet som har et program som jeg tror vil bidra til en positiv samfunnsutvikling.

Partiet som har engasjerte og dyktige ombudskvinner og -menn jeg tror på.

Jeg velger meg Senterpartiet og ordførerkandidat Torstein Dahl fordi det er rett for meg.

Hva velger du?