Meny

«Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

Karsten Tønnevold Fiane, leder Bamble Sp og 3. kandidat

Jeg og Bamble Senterparti vil bevare «Kongens Dam» og vi mener det er et potensial for å utvikle området rundt Herrevassdraget til en kulturell møteplass og med en satsing på mikroturisme.

Bevaring av «Kongens Dam» og utvikling av Herrevassdraget

Kongens Dam er et minnesmerke over en viktig og svunnen del av kulturhistorien til industrisamfunnet på Herre, som det er viktig blir bevart. Men bevaring er ikke nok, historien må også videreformidles til nye generasjoner og innflyttere i området. Selv hadde jeg som innflytter bodd flere år på Herre før jeg ble oppmerksom på betydningen Kongens Dam har.  

Videreformidling kan gjøres på flere måter, og det er mulig å starte i det små. I starten kan flere informasjonstavler settes opp på strategiske steder slik at det dannes ei tur- og opplevelsesløype for besøkende. Kanskje kan den gamle Kraftstasjonen rustes opp til et mini-museum? Det er fremdeles tidsvitner som kan gjenfortelle hvordan den siste epoken med industri tilknyttet Kongens Dam var.

Området ved Kongens Dam, Hellestvedtvannet og oppover Herrevassdraget er også en av Grenlands naturperler. Det brukes flittig alle årstider, både av befolkningen lokalt og i resten av Grenland. Om vinteren kjøres det opp skiløyper. Sommerstid finnes det flere flotte badeplasser; og hele året er muligheten for flotte turer uante. Vi og andre har også tatt til orde for at området har et potensial for å tilstrekke seg turister fra inn- og utland.

Samtidig er det viktig å ivareta interessene til lokalbefolkningen. Snuplassen ved Kongens Dam er tidvis tett okkupert av parkerte biler. Veien fra Herre sentrum og oppover mot Hellestvedtvannet er smal og heller ikke egnet for større mengder trafikk på en gang. I beste fall får vi en mindre trafikkork, men i verste fall kan dette medføre kritiske situasjoner hvis utrykningskjøretøy må forbi i en nødsituasjon. Det er flere hytter i området og eiernes mulighet å trekke seg tilbake å nyte naturen og et naturlig pusterom må også bevares.

Fantasien kjenner ingen grenser heter det, men kommunebudsjettet har sine. Det er derfor viktig at kommunen går i dialog med andre nasjonale aktører med sikte på økonomisk støtte om (når) kommunen overtar eierskap og ansvar for Kongens Dam. For en satsing på kulturformidling er veien å gå et samarbeid med frivillige organisasjoner og gjennom dem søke støtte fra ulike støtteordninger. Når det gjelder turisme kan et gründerbasert mikroturisme-prosjekt med støtte fra Innovasjon Norge for å etablere såkalte mikrohytter være en spennende utfordring for det gryende reiselivssamarbeidet «Bamble 2025».

En stemme på Bamble Senterparti og undertegnede, er en stemme for bevaring av Kongens Dam og videreutvikling av området i dialog med lokalbefolkningen, frivillige organisasjoner og reiselivsnæringen.

 Innlegget har stått på trykk i PD