Meny

Løsning for Kongens Dam nå – ikke vent på NVE

Karsten Tønnevold Fiane, leder Bamble Sp

Nylig hadde jeg gleden av å lede et folkemøte i lokalsamfunnet mitt på Herre. Tema var den foreslåtte rivinga av Kongens Dam, trolig det fremste beviset på industrihistorien som lever i husveggene og hjertene til Herres befolkning.

Kom i gang med lokal løsning for Kongens Dam – ikke vent på NVE

 Innspillene fra folkemøte vil jeg og Bamble Sp bruke videre i det politiske arbeidet med saken. Og la det være klart: For meg er det ikke et alternativ at Kongens Dam rive

 

Jeg og Sp mener at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som rammes av vedtakene.

 

Derfor synes jeg det er helt feil at skjebnen til Kongens Dam skal avgjøres av byråkrater i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) med hovedsete i Oslo.

Derfor er det å vente på byråkratiet og papirmølla i NVE bare bortkasta tid og ressurser.

 

Derfor er det så viktig at Bamble kommune nå trer fram og tar førersete i saken!

Start prosessen med eier.

Start prosessen med Miljødirektoratet og fylkeskommunen om statlige sikringsmidler.

Start prosessen med foreninger, privatpersoner og næringsliv om et spleiselag.

 

Det er lokalt i Bamble den gode løsningen er.

Det er lokalt på Herre Kongens Dam er.

Men det er lokalt, regionalt og nasjonalt Kongens Dam bidrar til det gode liv