Meny
Ada Arnstad - Fotograf Ragne B Lysaker

Grill rødt kjøtt fra Norge med god samvittighet!

Norske produsenter av rødt kjøtt bidrar vesentlig til landets selvforsyning, god dyrevelferd og lav antibiotikabruk. Alt dette får de til samtidig som vi har lavere klimagassutslipp for rødt kjøtt enn de fleste andre land. Derfor håper vi i Trøndelag Senterparti du har god klimasamvittighet i sommer når du griller norsk biff eller koteletter. 

Norske produsenter av rødt kjøtt bidrar vesentlig til landets selvforsyning, god dyrevelferd og lav antibiotikabruk. Alt dette får de til samtidig som vi har lavere klimagassutslipp for rødt kjøtt enn de fleste andre land. Derfor håper vi i Trøndelag Senterparti du har god klimasamvittighet i sommer når du griller norsk biff eller koteletter. 

Flere tar til orde for å redusere produksjonen av rødt kjøtt i klimaets navn. Hvis man bruker globale tall for klimagassutslipp er det ingen tvil om at matproduksjon innebærer betydelige klimagassutslipp og har et potensiale for reduksjon. I en norsk setting må vi ta hensyn til to viktige punkter i formålet til Parisavtalen. Det første er et kjent punkt, mens punkt 2 sjelden nevnes i den norske debatten, selv om det står krystallklart i avtalen. 

1) vi skal redusere global oppvarming til 2 graders oppvarming, og helst 1,5 grader. 

2) reduksjonen i klimagassutslipp skal skje uten at det truer matproduksjonen.  

Hvis vi ønsker å oppfylle våre forpliktelser i Parisavtalen, er det direkte misvisende å foreslå storstilt reduksjon i produksjonen av rødt kjøtt i Norge. En liten andel av de norske ressursene til matproduksjon kan brukes til menneskemat. Hvis vi bruker gressressursene i landet som fôr til kyr og sau, kan vi produsere mer av maten som skal spises i Norge. Alternativet er å gjøre oss avhengig av matproduksjon i andre land eller importere kjøtt fra land med høyere utslipp per produserte enhet med rødt kjøtt. Det vil direkte stride med formålet i Parisavtalen, og oppfordringer fra FN. 

Norsk jordbruk er godt i gang med tiltak som vil redusere fossile klimagassutslipp, det er en av få næringer som har redusert sine klimagassutslipp sammenlignet med nivået de lå på i 1990. Landbrukets klimaplan viser hvordan norske matprodusenter skal redusere sin klimagassutslipp frem til 2030 med fem millioner CO2-ekvivalenter. 

Norske produsenter av rødt kjøtt bidrar vesentlig til landets selvforsyning, god dyrevelferd og lav antibiotikabruk. Alt dette får de til samtidig som vi har lavere klimagassutslipp for rødt kjøtt enn de fleste andre land. Derfor håper vi i Trøndelag Senterparti du har god klimasamvittighet i sommer når du griller norsk biff eller koteletter.