Meny
Oda-Maria-Irgens-Hokstad-IMG_7664 kopi

Er Larvik sentralt?

Det trengs en Senterpartiledet regjering etter valget, som ikke bryr seg om hva som er sentralt. Men som vil ha tjenester nær folk i hele Norge skriver Oda Maria Hokstad, som undrer seg over at Larvik ikke er sentralt nok for Regjeringa.

De siste åtte årene har Norge blitt styrt av den mest sentraliserende regjeringen(e) som landet noe gang har hatt. Gjennom reformer som politireform, sammenslåing av skattekontor og en nå pågående domstolsreform, flytter regjeringen arbeidsplasser og tjenester lengre vekk fra deg og meg. Dette har også skjedd i Larvik. Er ikke Larvik sentralt nok?

I de sju årene fra 2013 til 2019, ble det 21 259 flere statlige arbeidsplasser i Norge. De aller fleste av disse kom i Oslo, mens i gamle Vestfold fylke økte antallet med 216 statlige arbeidsplasser. Horten, Tønsberg og Sandefjord fikk flere, resten av kommunene færre.

I Larvik mistet vi i perioden 217 statlige arbeidsplasser. I likhet med de aller fleste kommuner i Norge opplevde altså vi at både nye og gamle statsansatte ble lokalisert i noen få, og mer sentrale, kommuner. De statlige arbeidsplassene er viktige arbeidsplasser de fleste ønsker i sin kommune. Både fordi alle ønsker sysselsetting, fordi det ofte er kompetansearbeidsplasser som tiltrekker seg arbeidstakere og fordi det opprettholder tjenester nær folk.

Jeg vet ikke konkret hvor vi i Larvik mistet disse arbeidsplassene. Det er nærliggende å tenke på politiet, sykehuset, biltilsynet, skatteetaten og sikket noen flere. Hver for seg virker disse omorganiseringene og forflytningene kanskje fornuftige og mer effektive. Men når man ser det store bildet, og summen av alle tallene, er dette alvorlig. Det er politikere som har mulighet til å se helheten. Derfor trenger vi nå politikere som ser hele landet, verdsetter sprett bosetting og spredning arbeidsplasser.

Når hver enkelt enhet kun skal styres av økonomi og effektivitet internt, blir det over tid et system som er kostbart og ineffektivt for samfunnet. Vi trenger mange forskjellige typer arbeidsplasser i alle kommuner. Og for at det skal være et godt sted å bo, trenger vi tjenester nær folk slik at man slipper å reise langt hver gang man må oppsøke en tjeneste.

Vi må lage systemer som kan balansere forsvarlig og økonomisk drift med det samfunnet trenger av nærhet til tjenestene og arbeidsplasser i hele landet. Det trengs en Senterpartiledet regjering etter valget, som ikke bryr seg om hva som er sentralt. Men som vil ha tjenester nær folk i hele Norge.