Meny
Ordfører Terje Riis-Johansen

Færre administrativt ansatte i Fylkeskommunen.

Redusert ressursbruk på administrasjon er et av flere mulige tiltak for å frigjøre midler til å sikre en god skole, asfalt på veiene og et mangfoldig kulturtilbud i fylket vårt.

 

Det har med god grunn skapt stor oppmerksomhet at Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle ha flere administrativt ansatte nå enn hva de to fylkene hadde hver for seg før sammenslåingen. Dette stemmer ikke. Det er nå omlag 50 færre administrativt ansatte i Vestfold og Telemark fylkeskommune enn hva tilfellet var før sammenslåingen. Misforståelsen rundt dette skyldes rett og slett at feil grunnlagstall har blitt benyttet.

Samtidig med at antall administrativt ansatte er redusert har antall ansatte innen Samferdsel økt med 144 årsverk det siste året. Dette skyldes at oppgaver og ansatte er overført til fylkeskommunen fra Statens Vegvesen og Vestfold kollektivtrafikk.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har store økonomiske utfordringer i vente.  Det nylig fremlagte budsjettforslaget for 2021 viser dette. Skal vi lykkes å levere gode tjenester til fylkets innbyggere må vi derfor effektivisere driften. I praksis betyr det å kutte kostnader. Utifra de politiske budsjettsignalene som så langt har kommet er det god grunn til å forvente at det blir et betydelig fokus på dette ved årets budsjettbehandling.  Redusert ressursbruk på administrasjon er et av flere mulige tiltak for å frigjøre midler til å sikre en god skole, asfalt på veiene og et mangfoldig kulturtilbud i fylket vårt.