Meny
Grønnere næringsliv i Vestfold og Telemark

Grønnere næringsliv i Vestfold og Telemark

Det er viktig å sikre at fylkeskommuner og kommuner kan være den regionale og lokale utviklerkraften som næringslivet etterspør.

Inntektene til fylkeskommunen forsvinner, og budsjettene blir trangere framover. Derfor har Senterpartiet gjentatte ganger foreslått å øke overføringene til fylkeskommunene og kommunene.

 

Sist endret: 07.10.2020 - Kathrine Kleveland, gruppeleder for Senterpartiet på fylkestinget #Telemark

Det mangfoldige næringslivet i Vestfold og Telemark går i grønnere retning. Karbonfangst- og lagring hos Norcem i Brevik. Den magiske fabrikken i Tønsberg som gjenvinner matavfall fra over en million innbyggere, husdyrgjødsel fra 34 gårdsbruk. Klyngeprosjektet Industrial Greentech, som vil gjøre Grenland til verdens første klimapositive industriregion. Dette er noen eksempler på bedrifter som tar lederskap i den grønne omstillingen.

I tillegg er skognæringa stor i flere deler av fylket vårt – ei næring som gir miljøvennlige byggematerialer, men også binder klimagasser gjennom fotosyntese og plantevekst.

Vestfold og Telemark fylkeskommune er også med på det grønne toget. Som regional aktør installeres solceller på taket av flere av våre bygninger og vi bruker biogass som drivstoff på flere av våre busser. Det er også politisk vedtatt at klima- og energihensyn skal være overordnet premiss i alle anskaffelser.

Horten videregående skole er Norges grønneste skole. Den nybygde skolen er et plusshus i miljøvennlige materialer, mye tre, med brønnpark, vannbåren varme og et solcelleanlegg på 3.500 kvadratmeter på taket.

Fylkeskommunen støtter Ungt Entreprenørskap, en kjempeviktig arena som bidrar til å bygge entreprenørskapskompetanse hos barn og unge, i samarbeid med utdanningssystemet og arbeids- og næringslivet.

I tillegg støttes gründere på ulikt vis, fordi vi må satse på nye løsninger, nye arbeidsplasser som fylket vårt sårt trenger. Samtidig trenger vi tradisjonell industri, og den skal stimuleres til å bli mer bærekraftig.

Vi skulle gjerne gjort mer. Fylkeskommunens rolle som regional samfunnsutvikler har vært etterspurt i større grad under koronakrisa. Næringsliv og organisasjoner vender seg til fylkeskommunen for samspill, samarbeid og utvikling.
Samtidig er realiteten at inntektene til fylkeskommunen forsvinner, og budsjettene blir trangere framover. Slik er det over hele landet. I Vestland fylkeskommune vurderes det å gå vekk fra biodrivstoff og tilbake til fossilt drivstoff på bussene for å spare penger. Det er feil retning!

For Senterpartiet er det viktig å sikre at fylkeskommuner og kommuner kan være den regionale og lokale utviklerkraften som næringslivet etterspør. Derfor har Senterpartiet gjentatte ganger foreslått å øke overføringene til fylkeskommunene og kommunene. I 2020 ville vi øke overføringene med 4,2 milliarder kroner.

Disse pengene ville gjort det enklere å bidra til den grønne omstillinga som er nødvendig, og å gi fylkeskommunene og kommunene muskler til å gjøre den jobben regionalt og lokalt næringsliv etterspør.

Relaterte saker

Storstilt tiltakspakke for Vestfold og Telemarks næringsliv

Vestfold og Telemark fylkeskommune har lagt frem en tiltaksplan for å redde arbeidsplasser og bedrifter i fylket. Tiltakspakken har en verdi på flere hundre millioner kroner og er et stort løft for en fylkeskommune som selv står overfor store omstillingsutfordringer. Med økt statlige tilførsel av midler til regionen vil tiltakene både kunne øke i omfang og størrelse. Tiltakspakken ble presentert for fylkestinget tirsdag formiddag og består av en rekke ulike tiltak med ett formål for øye: Å støtte opp om det regionale nærings- og kulturliv i en svært krevende tid.