Meny
Toga som benyttes i andre land vil få utfordringer med å takle det norske klimaet. Dette vil føre til at togtilbudet vil bli dårligere i Norge, skriver folkevalgte Olav Nordheim (Sp)

Jernbanen skal styres fra Norge

Olav Nordheim., folkevalgt for Senterpartiet og styremedlem i Vestfold Sp

Senterpartiet vil at makta over den norske jernbanen skal ligge i Norge. Ikke i Brussel.

Norske folkevalgte må ha muligheten til å styre og kontrollere jernbanen vår også i framtida. Vi trenger ikke mer privatisering, dårligere tog og mer byråkrati, mener Olav Nordheim.

I høst skal Stortinget behandle EUs fjerde jernbanepakke. Dersom denne udemokratiske jernbanepakka vedtas vil det få fatale konsekvenser for norsk jernbane. Vi vil miste kontrollen over sikkerheten og kvaliteten ved toga i Norge. Nasjonal kontroll over jernbanen og selskapa der vil bli umulig. Den eneste måten vi kan sikre kontrollen og sikkerheten på norske skinner også i fremtida, er å eie rettighetene til jernbanen vår.

EUs jernbanebyrå ERA legger opp til europeiske standarder for alle togsett i Europa sånn at de kan brukes i flest mulig land. Senterpartiet er redd for at dette vil føre til at vi får langt dårligere kvalitet på toga våre enn det vi trenger. Dårligere tog på norske jernbaner vil både gå ut over togtilbudet for norske brukere og sikkerheten langs skinnene.

Det norske landskapet, de norske togskinnene og værforholda våre er helt forskjellig fra de utfordringene togsetta møter i sydeuropeiske land. Vi har mange bratte og svingete strekninger og lange kalde vintre. Snø og is er et vanlig syn langs mange av strekningene våre store deler av året. Dette står i skarp kontrast til krava man trenger å stille til togsett som skal gå i skytteltrafikk på flatlandet i Frankrike, Belgia og Nederland.

Toga som går i Norge må være solide og av god kvalitet for å tåle det norske, harde klimaet. Toga som går rundt sør i Europa er ikke bygd for å tåle dette. Toga som benyttes i andre land vil få utfordringer med å takle det norske klimaet. Dette vil føre til at togtilbudet vil bli dårligere i Norge.

Ta kontrollen tilbake.

Senterpartiet vil at makta over den norske jernbanen skal ligge i Norge. Ikke i Brussel. Norske folkevalgte må ha muligheten til å styre og kontrollere jernbanen vår også i framtida. Vi trenger ikke mer privatisering, dårligere tog og mer byråkrati. Med en sterk nasjonal styrt jernbane kan vi gi et bedre og tryggere tilbud for alle norske togpassasjerer i fremtida.

Derfor sier vi i Senterpartiet klart nei til jernbanepakke fire og forventer et flertall i Stortinget vil stoppe denne galskapen. Det er nok suverenitetsavståelse til EU nå.