Meny
Bli medlem

Rusreform fra straff til hjelp

Sist endret: 27.09.2020 - Olav Nordheim, styremedlem Vestfold Senterparti og folkevalgt for Senterpartiet i Larvik #Larvik

- Vi har et ansvar for at unge ikke utvikler rusproblemer. Vi må føre en politikk som beskytter barn og unge mot narkotika, og gjøre det mulig å gripe inn i begynnende narkotikabruk, skriver folkevalgte Olav Nordheim i sitt innlegg.
 

Rusreformutvalget la fram sin innstilling «Fra straff til hjelp» rett før jul. Blant de foreslåtte endringene i den 416 lange utredningen er det god grunn til å reflektere over noen av dem. Det er imidlertid ikke vanskelig å slutte seg til forslaget om at tunge rusavhengige skal møtes med helsehjelp framfor straff. Forslaget om at tunge rusavhengige ikke skal straffes for brukerdoser til eget bruk vekker også sympati. For allerede i 2014 ga Riksadvokaten tydelig beskjed om at politiet ikke skulle «springe etter slitne narkomane». Derfor er det ikke riktig å hevde at dagens reaksjon på narkotika først og fremst er straff. Samtidig har vi et ansvar for at unge ikke utvikler rusproblemer. Vi må føre en politikk som beskytter barn og unge mot narkotika. Gjøre det mulig å gripe inn i begynnende narkotikabruk.

Senterpartiet støtter ikke rusreformutvalgets foreslåtte modell som innebærer full avkriminalisering av narkotikabruk. Vi mener at en straffehjemmel fortsatt er hensiktsmessig for å forebygge rusmiddelbruk blant ungdom. Tilgangen på ulovlige narkotiske stoffer må reduseres for å hindre nyrekruttering og økt bruk. Tollvesenets og politiets innsats i det narkotikaforebyggende arbeidet må styrkes. Ikke svekkes. Straffrihet bør forbeholdes brukere med rusproblemer. Utvalgets modell vil helt klart svekke politiets evne til å etterforske og bekjempe narkotikakriminalitet.

Rusreformutvalget foreslår betydelig høyere lovlige brukerdoser enn dagens, blant annet: 15 gram cannabis, 5 gram heroin, 5 gram kokain, 5 gram amfetamin. Disse terskelverdiene er etter vår oppfatning altfor høye og må reduseres!

Utvalgets forslag legger også store deler av ansvaret for oppfølging av narkotikabruk over på kommunene og barnevernet. Dette innebærer en kraftig opprusting av rusomsorgen. Vi forventer og krever at dette fullfinansieres fra statens side.

Helt til slutt må det være lov å minne om at det årlig registreres mellom 250 og 280 narkotikautløste dødsfall i Norge. Det er på tide å innføre en nullvisjon for overdosedødsfall! Vi har ingen å miste!

Denne artikkelen ble først publisert 05.05.2020

Relaterte personer

Olav Nordheim

Olav Nordheim

Gruppeleder Larvik Sp Telefon: 91874850

Relaterte saker

Narkotika

Narkotika er et stort samfunnsproblem. Det rammer både brukere, pårørende, og lokalsamfunn hardt. Senterpartiet vil ikke liberalisere narkotikalovgivningen. 

Alkohol og tobakk

Senterpartiet vil føre en ansvarlig alkoholpolitikk og opprettholde Vinmonopolordningen som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel.