Meny

Vestfold og Telemark fylkeskommune blir den første trafikksikre fylkeskommunen

Sist endret: 27.09.2020 - Kathrine Kleveland, gruppeleder i Vestfold og Telemark Sp #Telemark

Ved å systematisk jobbe for å utbedre veiene økes ikke bare kjørekomforten, men veiene blir også sikrere, påpeker gruppeleder Kathrine Kleveland.

 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er snart sertifisert som en trafikksikker fylkeskommune. Det er viktig for å sikre positiv bevisstgjøring og systematisk forankring av trafikksikkerhet på alle fylkeskommunens arenaer, og i samarbeid med andre aktører.

Fylkeskommunen har veldig gode forutsetninger for å kunne bidra til nettopp dette. Alle ungdommer i fylket vårt går på en videregående skole som fylkeskommunen har ansvar for. Ved å bli trafikksikker fylkeskommune forplikter vi oss til å ha trafikksikkerhet som egne punkt i årsplaner for undervisning og HMS-arbeid for elever og ansatte på skolene. Hver vår vil i tillegg avgangselevene få en egen dag som handler om trafikksikkerhet, i samarbeid med Trygg Trafikk og andre samarbeidspartnere.

Fylkeskommunen er ansvarlig for over 3000 kilometer fylkesveier i Vestfold og Telemark, i tillegg til flere gang- og sykkelveier. Ved å systematisk jobbe for å utbedre veiene økes ikke bare kjørekomforten, men veiene blir også sikrere.

Kollektivtrafikken er også fylkeskommunens ansvar. Som trafikksikker fylkeskommune vil vi også stille krav til trafikksikkerhet når vi inngår kontrakter med våre samarbeidspartnere.

Med vedtaket i Vestfold og Telemark fylkesting nylig blir vi den første trafikksikre fylkeskommunen av dagens fylkeskommuner. Så er det ikke slik at man kan vedta at det ikke skal skje trafikkulykker. Men ved aktivt å jobbe for bedre holdninger, bedre opplæring og bedre veier kan vi bidra til at færre omkommer eller blir hardt skadd. Som trafikksikker fylkeskommune går Vestfold og Telemark foran i dette arbeidet.

 

Denne artikkelen ble først publisert 14.04.2020

Relaterte saker

Vårt Vestfold og Telemark

Senterpartiet vil at vi som bor i Vestfold og Telemark skal ha gode tjenester – der vi bor! Store enheter gjør oss mennesker små. Nærhet og tilhørighet er det som skaper velfungerende lokalsamfunn. Et Vestfold og Telemark bygd nedenfra – med fokus på hva som er bra for oss som bor her – er Senterpartiets Vestfold og Telemark.