Meny

Behold bussene til Hof

Anne Nordby Skarstad, Leder Sande og Holmestrand Senterparti

Nyåret bød på en kalddusj for Hof-sokninger som bruker buss. Nyheten om at Vestfold kollektivtrafikk har tenkt å barbere busstilbudet til og fra Hof var en trist indikasjon på at fylkeskommunen ser på indre Vestfold som en lite relevant del av fylket

Heldigvis har folk sagt ifra. Dette finner vi oss rett og slett ikke i. Det «tilbudet» som er blitt forespeilet er rett og slett et ikke-tilbud, for å låne ordene til Grete Wold. For de som bruker buss, og er avhengig av buss, er det dramatisk om tilbudet kuttes så mye som foreslått. For noen kan det bety at man ikke kommer seg på jobben, eller til tannlege, lege eller NAV i Holmestrand. Jeg ser at noen mener busstilbudet bare reflekterer hvor mye det blir brukt. Selvfølgelig kunne vel alle ønske at flere brukte bussen. Men noen er altså avhengig av det busstilbudet som finnes i dag, og det kan ikke være slik at folk uten egen bil skal tvinges til å flytte til sentrum? For noen av oss gjør busstilbudet det mulig å klare oss med én bil i hverdagen. Ikke minst har jeg sett på nært hold hvor viktig busstilbudet er for ungdom. Bussen representerer en frihet til å være selvstendig og slippe å være avhengig av foreldre som kjører overalt.

Jeg leser i Jarlsberg at leder av hovedutvalg for samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall, inviterer ordføreren til møte om saken. Her håper jeg inderlig Holmestrand bruker muligheten til å komme med en klar tilbakemelding – en flersenterkommune må ha god bussforbindelse.  I debatten som har gått på Facebook de siste ukene, har flere tatt til orde for en ringbuss – en buss som kunne gå mellom de ulike sentrene i den nye kommunen. Dette er spennende tanker, og dette kunne fylkeskommunen oppfordres til å se nærmere på.

Til sist – for å sikre et busstilbud som oppleves som relevant for passasjerene, kunne VKT gjerne gjøre en markedsundersøkelse blant passasjerer i Hof, Holmestrand og Sande. Alle er jo interessert i at det busstilbudet som tilbys, faktisk blir brukt.