Meny

Olav Nordheim valgt til ordførerkandiat

Vestfold Senterparti

Olav Nordheim er i dag en aktiv og synlig varaordfører for hele Larvik kommune, og det mener Senterpartiet han skal være i fire nye år.


Olav Nordheim har fått et unikt innblikk i det som skjer i kommunen i sitt daglige virke som varaordfører. Olav reiser til smått og stort både sent og tidlig, og viser en genuin interesse for hva som rører seg i hele Larvik kommune. 

Svært mange mennesker har Nordheim snakket med de siste år, og det gir ham et godt grunnlag for å ta beslutninger på vegne av fellesskapet


Med seg på toppen av lista har han Knut Hansejordet, Oda Maria Irgens Hokstad, Anders Sætre Torp, Elin Hvaal og Knut Olav Omholt.

Kun toppkandidaten er kumulert.

Vi oppfordrer alle til å følge varaordfører Olav på Facebook. Der kan man se hvor aktiv han er i å besøke alle små og store arrangementer rundt i hele den flotte kommunen vår.