Meny

Norsk eierskap

Publisert : 22.06.2021 #Næring

Senterpartiet ønsker norsk eierskap i det private næringslivet fordi dette sikrer verdiskaping, kompetanse, arbeidsplasser og framtidige investeringer i Norge.

Senterpartiet vil føre en næringspolitikk som legger til rette for et livskraftig næringsliv og verdiskaping i hele landet. Det er et offentlig ansvar å føre en aktiv næringspolitikk og sikre nasjonalt eierskap til naturressurser og viktige selskaper og kritisk infrastruktur. Vi vil arbeide for at statlig eierskap sikrer hovedkontor i Norge og forsknings- og utviklingsaktivitet her i landet.

Senterpartiet vil jobbe for at samfunnskritisk infrastruktur som vann- og avløpsnettet, energiforsyningen og kommunikasjonssystemene, så langt det lar seg gjøre, er under norsk eierskap og kontroll. Vi må også sikre egne nasjonale beredskapslagre av korn og medisinsk utstyr som kan sikre oss i en krise. Vi kan ikke risikere å gå tom for mat eller medisiner neste gang krisen rammer.

Senterpartiet vil utvide mandatet til Folketrygdfondet slik at fondet i enda større grad kan fungere som et verktøy for å sikre norsk eierskap til strategisk viktige bedrifter, naturressurser og infrastruktur.
 

Senterpartiet vil: 
– Styrke nasjonalt eierskap og kontroll over strategisk viktige bedrifter og verdikjeder som bidrar til beredskap og sikkerhet.
– Sørge for at strategisk viktig infrastruktur har nasjonalt eierskap
– Sikre nasjonalt eierskap til vindkraftanlegg og utrede hjemfallsrett for vindkraftanlegg.
– Sikre norsk eierskap på skogeiendommer gjennom konsesjonslovgivningen.
– Bruke Folketrygdfondet som et verktøy for å sikre norsk eierskap i viktige selskaper.