Meny

Fylkeskommunen

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Senterpartiet er motstander av regionreformen og vi vil oppløse Viken, Troms og Finnmark og andre fylker som ønsker det så raskt som mulig dersom vi får muligheten etter valget.

Senterpartiet vil styrke de folkevalgtes rolle og fylle de demokratiske nivåene med nytt innhold gjennom å gi lokale og regionale folkevalgte økt myndighet over – og ansvar for – egen utvikling. Kommunene og de lokale politikerne må gis tilstrekkelig tillit og økonomiske midler til å sikre innbyggernes trivsel, trygghet og gode lokalsamfunn.

Senterpartiet tror at det gode livet og samfunnet skapes lokalt. Der det er små avstander med kort vei til skole, sykehjem og barnehage og der mennesker ikke bare blir en liten brikke i et stort system. Et samfunn der det er kort vei mellom de som bestemmer, og de som berøres av vedtakene. Vi i Senterpartiet tror det er innbyggerne som best vet hvordan deres egen kommune bør styres og utvikles.

Senterpartiet er motstander av regionreformen og vi vil oppløse Viken, Troms og Finnmark og andre fylker som ønsker det så raskt som mulig dersom vi får muligheten etter valget.

Vi mener at eventuelle kommune- og fylkessammenslåinger skal være frivillige og at oppslutningen om dem skal være avklart i lokale folkeavstemminger. Senterpartiet er garantisten for å stoppe denne sentraliseringen en gang for alle og oppheve tvangsvedtak der kommunene ønsker å fortsette alene.

Senterpartiet vil blant annet:
– Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.
– Overføre flere oppgaver fra staten til fylkeskommunene og kommunene.
– Sikre at overføringer til kommuner og fylkeskommuner i hovedsak gis som frie midler.