Meny

Lokaldemokrati

Publisert : 22.06.2021 #Kommunal og forvaltning

Et levende lokaldemokrati er en forutsetning for et velfungerende samfunn. 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra og vil derfor desentralisere makt, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Målet om desentralisering er ideologisk forankret i ideen om et deltakende folkestyre. Behovet for å dele makt og innflytelse mellom ulike deler av landet er grunnleggende for et aktivt folkestyre.

Senterpartiet mener at alle skal ha reell frihet til å bosette seg der de ønsker. Gode og effektive samferdselsløsninger og målrettede distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vil føre til vekst utenfor de regionale sentrene. Utviklingen av lokalsamfunn i bygdene, tettstedene og byene, er viktig for både næring og trivsel.

Senterpartiet vil: 
– Oppheve sammenslåinger vedtatt i stortingsperiodene 2013–2021 dersom tidligere kommuner og/eller fylker ønsker det, om nødvendig med folkeavstemning.
– Ha større inntektsutjjamning mellom landets kommuner.
– Overføre mer myndighet og flere oppgaver til det folkevalgte regionale nivå, særlig fra regional stat. Også ytterligere oppgaveoverføring av oppgaver fra stat til kommune må vurderes.
– Stimulere til at de største byene oppretter bydelsråd/-styrer for å styrke lokaldemokratiet i de største enhetene.

 

Relaterte personer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder og finansminister Telefon: 22 24 41 01 Les mer