Meny
Ola Borten Moe

Ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling

Resolusjonskomiteen for landsmøte har nå sendt ut sitt forslag til hvilke resolusjoner som skal behandles på Senterpartiets landsmøte. - Vi ønsker debatt om kraft, helse, rus og næringsutvikling, sier Ola Borten Moe som er første nestleder i sentralstyret og leder av resolusjonskomiteen.

Alle fylkeslag, Senterungdommen og Senterkvinnene har vært invitert til å komme med innspill på hvilke resolusjoner som skal behandles, det er noen tema som har pekt seg ut i de innspillene som har kommet inn. På Senterpartiets landsmøte skal det vedtas politikk som blir styrende framover.

- Det har kommet særlig mange innspill på framtidens kraftpolitikk. I tillegg til de kortsiktige løsningene er det viktig at landsmøtet peker ut en retning for hvordan vi skal løse de langsiktige løsningene i kraftpolitikken, sier Borten Moe

- For resolusjonskomiteen har det også vært viktig med en resolusjon som omhandler næringspolitikk. Vårt utgangspunkt er at næringspolitikken må bygge opp under og styrke grunnlaget for å bygge, drive og videreutvikle små og store bedrifter og over hele landet, sier Borten Moe.

Disse resolusjonene er foreslått behandlet på landsmøtet (og er vedlagt som worddokument i denne mailen):

 

Alle fylkeslag, Senterungdommen og Senterkvinnene har vært invitert til å komme med innspill på hvilke resolusjoner som skal behandles.

- Her er de Innkomne forslag til resolusjoner Sp-landsmøte -23

Her finner du mer om Senterpartiets landsmøte i Trondheim 17.-19. mars i år:

 https://www.senterpartiet.no/lm2023