Meny
Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Innlandet fylkeskommune ved Utvalg for utdanning vedtok nylig tilbudsstrukturen for kommende skoleår på våre 23 videregående skoler. I utvalgets vedtak heter det blant annet at «tilbudsstrukturen skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen av elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes behov og næringslivets behov for arbeidskraft». Tilbudsstrukturen må altså innrettes mot arbeidslivets behov, gitt søkernes preferanser, skriver Mari Gjestvang.

Årsmøte

Årsmøte

Østre Toten Senterparti skal ha årsmøte på Hoff gjestgiveri torsdag 7. november kl. 19.00.
Saker som skal behandlast må vera styret i hende innan 31. oktober. 

Solide arbeidsplasser gir solid verdiskaping!

Solide arbeidsplasser gir solid verdiskaping!

Fylkestinget vedtok onsdag fylkesbudsjett for 2018. Det er et godt, og gjennomarbeidet budsjett som nå legges frem- med klar sammenheng med budsjettet for inneværende år.