Meny

Kronikk - Tilbudsstruktur i videregående skole

Mari Gjestvang

Innlandet fylkeskommune ved Utvalg for utdanning vedtok nylig tilbudsstrukturen for kommende skoleår på våre 23 videregående skoler. I utvalgets vedtak heter det blant annet at «tilbudsstrukturen skal være et viktig virkemiddel for å øke andelen av elever som fullfører og består videregående opplæring. I tillegg skal den så langt som mulig sørge for en hensiktsmessig balanse mellom søkernes behov og næringslivets behov for arbeidskraft». Tilbudsstrukturen må altså innrettes mot arbeidslivets behov, gitt søkernes preferanser, skriver Mari Gjestvang.

- av Mari Gjestvang (Sp), Utvalgsleder for utdanning Innlandet fylkeskommune

Nedgang i antall søkere
Tilbudsstrukturen må også hensynta økonomiske rammer. Med 200 færre elever enn fjoråret og fortsatt nedgang i åra framover, vil det være behov for årlige justeringer siden statlige overføringer trappes ned i takt med nedgangen i antall 16-19-åringer.

Fylkestinget har vedtatt en normtallsmodell som krever minst 9 elever på yrkesfag og minst 18 elever på studieforberedende for at et tilbud skal opprettholdes eller igangsettes. I tillegg er det ulike hensyn som gjør at normtallskravene likevel kan fravikes. Slike hensyn kan blant annet være om tilbudet gis andre steder, arbeidslivets kompetansebehov og konsekvenser for lokalsamfunnet.

Tar hensyn til lokalt næringsliv
Fylkesrådmannen innstilte på at 14 tilbud ikke skulle gis kommende skoleår, hvorav 6 tilbud i Kongsvingerregionen. Et enstemmig Utvalg for utdanning vedtok, mot fylkesrådmannens innstilling, å opprettholde Restaurant- og matfag Vg1 og Kokk- og servitørfag Vg2 ved både Nord-Østerdal vgs og Nord-Gudbrandsdal vgs, samt 2 tilbud ved Storsteigen vgs. Utvalget mente at hensynet til lokalt næringsliv, hvor mat og landbruk er helt dominerende, tilsa en fortsatt satsing på disse tilbudene. Men skal tilbudene bli opprettholdt i framtida, bør søkertallene øke på disse utdanningene.

Kongsvingerregionen
I Kongsvingerregionen vedtok utvalget å igangsette Vg1 Frisør ved Skarnes vgs, hvor det er påkostet rundt 90 mill.kr for å romme blant annet frisørfag. Med 8 søkere på frisør ved Skarnes nå, og minst like mange på Vg2 neste år, så vil Vg2 høyst sannsynlig bli igangsatt da. Frisørutdanningen ved Skarnes er viktig både for næringslivets behov og ikke minst for Skarnes vgs og elevmiljøet ved skolen.

I Kongsvingerregionen er det bare Vg2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag ved Solør vgs som varig tas ut nå. De øvrige yrkesfagstilbudene vil bli utlyst påfølgende skoleår. Så da er det opp til Kongsvingerregionen, rådgivningstjenesten, partene i arbeidslivet, media og fylkeskommunen å markedsføre tilbudene, slik at det kan igangsettes yrkesfag som Vg2 Industriteknologi ved Sentrum vgs fra høsten 2021.

Kompetanse er investering i framtida
Målet må være at 12355 elever med ungdomsrett og de som tas inn på voksenopplæring skal få et godt videregående tilbud. Innlandet fylkeskommune bygger på det gode skolearbeidet som har blitt utført i tidligere Hedmark og Oppland fylkeskommuner, hvor skolenes bidrag til læring og andel som fullfører og består har ligget helt på nasjonalt toppnivå. Ambisjonsnivået på skole bør derfor ligge høyt for Innlandet fylkeskommune! Kompetanse er noe av det viktigste vi kan investere i, for både næringslivet, samfunnet og for den enkelte elev!