Meny

Gode veger nær folk!

Jan Thorsen, 4. kandidat Vestfold og Telemark Sp

Et fylkesvegnett med god standard er like viktig, enten man har adresse Revetal eller Rauland, påpeker Jan Thorsen, 4. kandidat fylkestinglista til Vestfold og Telemark Senterparti.

Derfor vil Senterpartiet i Vestfold og Telemark satse sterkt på fylkesveger, og vi vil innføre en minstestandard, uavhengig av trafikkmengde. Det vil vi fordi disse vegene har den viktige funksjon de har, - nær folk!

En tidligere sentral fylkestingspolitiker med ståsted i Senterpartiet, uttalte en gang at å jobbe for bedre veger i Telemark var som å jobbe i evighetens perspektiv. Med utsagnet mente vedkommende at det tok lang tid før det kunne ventes merkbare forbedringer. Og i mange tilfeller har det tatt svært lang tid.

Derfor er det gledelig at det de senere år har skjedd store forbedringer på vegstandarden i Telemark, og ikke minst at flere forbedringer står for tur. Viktige prosjekter finner vi både på stamvegnettet og riksvegnettet. Dette er prosjekter som vil binde det nye fylket Vestfold og Telemark bedre sammen, i tillegg til den hovedfunksjonen stam- og riksvegene har som forbindelseslinjer for flere regioner.

Jan Thorsen
Jan Thorsen fra Nome i Telemark som står på 4. plass på fylketinglista til Senterpartiet er opptatt av gode veier der folk bor.

Derfor vil Senterpartiet blant annet jobbe for at E 134, inkludert arm til Bergen, skal være framtidig hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet. Vi mener og det er viktig at utbyggingen av E 18 gjennom fylket fullføres så raskt som mulig.

Minst like viktig som et godt stam- og riksvegnett er for god kommunikasjon i Vestfold og Telemark fylke, er godt vedlikeholdte og tidsmessige fylkesveger. Dette er veger med svært viktig funksjon for næringsliv, offentlig tjenesteyting og for befolkningen generelt. Det kommende Vestfold og Telemark fylke blir et mangslungent fylke med ulike utfordringer og behov.

Et fylkesvegnett med god standard er like viktig, enten man har adresse Revetal eller Rauland.

Derfor vil Senterpartiet i Vestfold og Telemark satse sterkt på fylkesveger, og vi vil innføre en minstestandard, uavhengig av trafikkmengde. Det vil vi fordi disse vegene har den viktige funksjon de har, - nær folk!

Innlegget har stått på trykk i Sandefjord Blad