Meny

Slik yngler kulturkronene

Kathrine Kleveland, gruppeleder Senterpartiet, Vestfold og Telemark fylkesting

Hver krone som brukes på kultur, gir store ringvirkninger. Å putte penger i kultur gir rett og slett god rente!

Som engasjert kultur- og folkehelsepolitiker har jeg aldri tvilt på verdien av kultur: Kultur er identitet. Kultur er forståelse. Kultur er samhold. Kultur er mangfold. Kultur er næring. Kultur er følelser. Kultur er nærhet. Kultur er læring. Kultur er uendelig mye, men det kan være vanskelig å sette opp verdiene som direkte og indirekte skapes i et regneark.

Allikevel vet vi, blant annet gjennom en rapport laget for riksantikvaren for et par år siden, at kulturmiljøer, enten det er bygdetun, festivaler, utstillinger, tiltak i skolen eller eldreomsorgen, skaper aktivitet i lokalmiljøer og bransjer som ellers ikke ville oppstått. Det betyr nemlig noe for bensinstasjonen i nærheten at folk kjører innom for å besøke bygdetunet. Eller for campingplassen ved siden av kulturminnesmerket at folk overnatter. Eller for det lokale idrettslaget som tjener penger på vakthold på festivalen.

Derfor er det med stolthet jeg som kulturpolitiker i Vestfold og Telemark fylkeskommune er med på å dele ut penger til et mangfold av aktører i vårt flotte kulturfylke. Blant annet at ungdomsserien Rådebank, som produseres av et Porsgrunnsfirma og som spilles inn i Bø, får støtte av fylkeskommunen, sikrer aktivitet i fylket. I tillegg får overnattingssteder, serveringssteder og andre i Midt-Telemark inntekter gjennom at skuespillere og produksjonsteamet bor i Bø i sommer.

I juni ble det fordelt over 100 millioner kroner i spillemidler til idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i fylket. Det gjør at flere får mulighet til aktivitet – som er god folkehelse.

Kulturen er en viktig motkraft til pengemakta som ofte rår i samfunnet. Samtidig er kultur også næring, men på litt andre premisser enn for eksempel ordinær vare- og tjenesteproduksjon. Derfor må det offentlige være en støttespiller for ulike kulturuttrykk som har betydning for alle, eller for noen av oss.

Padleleden gjennom Vestfold og Telemark er Norges første, sammenhengende padleled, og ble etablert av Vestfold fylke i 2018. Mer enn 600 kilometer graderte padleruter gir folkehelse, naturopplevelser og mestring. I tillegg til samarbeidet med fylkeskommune, Oslofjorden Friluftsråd, Norges Padleforbund, har spillemidler og støtte fra private stiftelser gjort at prosjektet har fått muskler, slik at det i dag blant annet er enkle padlehuker og overnattingsplasser langs ruta, og at ideen om padleled spres.

Det regionale leddet er viktig for å sikre at støtte og tilskuddsordninger innenfor flere felt er treffsikre. Derfor er en del av ordningene organisert slik at lokal eller regional støtte utløser statlig støtte. Det er grunn til å tro at et ledd som sitter nærmere aktørene som søker om støtt har bedre forutsetninger for å vurdere effekten av støtten enn om alt var sentralisert på statlig nivå. Regional egenart, særegne kulturuttrykk over hele landet, sikres på denne måten levelige kår gjennom offentlig støtte fra flere nivå.

I økonomisk krevende tider må det prioriteres. Men det lønner seg å prioritere kultur. Englands statsminister Winston Churchill skal ha nektet å kutte i kulturbudsjettene før 2. verdenskrig. Mange mente pengene burde brukes på opprustning og forberedelser til krig, men Churchill skal ha sagt: «Hvis vi ikke tar vare på kulturen vår, hva skal vi da sloss for»?