Meny

Senterpartiet kaller inn Ropstad til Stortinget

Førstkommende onsdag må barne- og familieministeren Kjell Inge Ropstad komme til Stortinget og svare på en rekke spørsmål fra Senterpartiet om barnevernet.

Senterpartiets landsstyre vedtok 28.oktober en resolusjon med et tydelig budskap om at barnevernet må forbedres. Målet må være å utvikle et trygt barnevern for fremtiden, med høy kvalitet og som har tillit i befolkningen.    

Senterpartiets stortingsrepresentanter Åslaug Sem-Jacobsen (barne- og familiepolitisk talsperson), Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Marit K. Strand og Per Olaf Lundteigen skal spørre barne- og familieministeren om blant annet bruken av enetiltak, kommersielle aktører vs. ideelle, bemanningssituasjonen, systemkritikk og hvilke grep statsråden har tenkt til å ta framover.


Link til spørsmålene:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77673

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77677

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77678

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77679

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77680

Følg med på spørretimen onsdag 6.november:
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Dagsorden/Dagsorden/?meid=10309