Senterpartiets landsstyre vedtok 28.oktober en resolusjon med et tydelig budskap om at barnevernet må forbedres. Målet må være å utvikle et trygt barnevern for fremtiden, med høy kvalitet og som har tillit i befolkningen.    

Senterpartiets stortingsrepresentanter Åslaug Sem-Jacobsen (barne- og familiepolitisk talsperson), Kjersti Toppe, Sigbjørn Gjelsvik, Marit K. Strand og Per Olaf Lundteigen skal spørre barne- og familieministeren om blant annet bruken av enetiltak, kommersielle aktører vs. ideelle, bemanningssituasjonen, systemkritikk og hvilke grep statsråden har tenkt til å ta framover.


Link til spørsmålene:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77673

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77677

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77678

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77679

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Sporretimesporsmal/et-sporretimesporsmal/?qid=77680

Følg med på spørretimen onsdag 6.november:
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Dagsorden/Dagsorden/?meid=10309