Meny

Sp vil ha handlingsplan mot rasisme og diskriminering

Det mangler en overordnet og bred handlingsplan mot rasisme og diskriminering, mener Senterpartiet.

– Det finns handlingsplaner som tar for seg bekjempelse av antisemittisme, radikalisering og voldelig ekstremisme, hatefulle ytringer, og diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, og de er viktige, men det er behov for en overordnet bred handlingsplan mot rasisme og diskriminering, sier Åslaug Sem-Jacobsen, Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Med #metoo, nynazisme på fremmarsj og et tydelig voksende problem med hatkriminalitet på digitale plattformer har samfunnet vårt endret seg betraktelig siden forrige handlingsplan mot rasisme og diskriminering ble utarbeidet. Det er nødvendig å ta tak nå, sier Sem-Jacobsen.–

Derfor fremmet Senterpartiet tirsdag denne uken i Stortinget et representantforslag om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering.

– Det er nødvendig med langsiktig og kontinuerlig innsats for å endre samt forebygge holdninger og handlinger som bunner i rasisme og forskjellsbehandling av mennesker på grunn av etnisitet, hudfarge, religion, kjønn, seksuell orientering, og/eller nedsatt funksjonsevne, sier Sem-Jacobsen.

Politidirektoratets rapport fra 2016 viste en tredobling av hatkrim- anmeldelser. 108 av de 175 anmeldte forholdene i 2016 i Oslo hadde etnisitet som motiv. Norsk Folkehjelps Solidaritetsungdom la fram en rapport i 2016 der ett av hovedmålene var å undersøke om norske kommuner har handlingsplaner mot rasisme. Av de 168 kommunene som besvarte undersøkelsen var det kun 10 kommuner som kunne vise til planer som involverte arbeid mot rasisme.

– Dette illustrerer godt at man har en jobb å gjøre fra nasjonalt til lokalt nivå hva gjelder arbeidet mot rasisme og diskriminering. En overordnet nasjonal handlingsplan med gode kunnskapsbaserte tiltak og mål vil være et viktig verktøy for å bevisstgjøre samt jobbe målrettet med å bekjempe rasisme og diskriminering, avslutter Sem-Jacobsen.

Les hele representantforslaget (docx-format)

Les hele representantforslaget (pdf-format)