Meny

- Sp vil redde flytilbudet i Norge

Senterpartiet fremmet i dag forslag i Stortinget der de vil sikre billigere flybilletter på kortbanenettet og at rutetilbudet opprettholdes. Dette skal gjøres gjennom kutt i avgiftene som legges på små passasjerfly. Senterpartiets leder, Trygve Slagsvold Vedum, advarer sterkt mot konsekvensene av Widerøes varslede kutt i antallet flyruter.

 

- Flytilbudet i Norge er avgjørende for å binde landet vårt sammen. Alle i Norge kan ikke ta t-banen. På samme måte som det ville vært uaktuelt å fjerne t-banen i Oslo, aksepterer ikke Senterpartiet en politikk som gir kutt i flytilbudet i resten av landet, sier Trygve Slagsvold Vedum.

 

 

Her er representantforslaget som Senterpartiet fremmet i dag:

Dokument 8:       S (2019-2020)

Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) Mossleth Siv, Iversen Geir Adelsten, Navarsete Liv Signe, Borch Sandra, Fasteraune Bengt om bedre flytilbud på kortbanenettet.

 

Til Stortinget

Bakgrunn

I store deler av er landet er folk og næringsliv avhengige av flytilbudet på kortbanenettet for å komme seg fram. Kortbanenettet er avgjørende for bosetting og verdiskaping i hele landet. Årlig reiser cirka 1,6 millioner passasjerer på kortbanenettet, hvorav cirka 1 million passasjerer på anbudsruter (FOT-ruter) og 0,6 millioner passasjerer på kommersielle kortbaneruter.

Mandag 17. februar varslet Widerøe at de kutter 4000 avganger i året, 15 % av den kommersielle produksjonen på kortbanenettet. Endringene trer i kraft 4.mai 2020. Widerøe begrunner kuttene med at lønnsomheten på de kommersielle kortbaneruter er under hardt press på grunn av økte avgifter over flere år.  Når Widerøe kutter i tilbudet er det en viktig del av kollektivtransporten i store deler av Norge som rammes. Også pasienter som benytter kortbanenettet rammes når tilbudet reduseres. Det vil gjøre det dyrere for helseforetaket og gi større ulempe for pasienter som bruker Widerøe til å komme seg til og fra sykehus, sier Einar Holand, rådgiver for Pasientreiser ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Videre sier han at pasientene i større grad må reise dagen før og bli til dagen etter. Det gir helseforetaket større utgifter til overnatting og kost. Færre avganger kan også føre til at prisen på reisene øker, og pasientene må legge ut for større beløper.

Senterpartiet har i flere år advart mot at økte avgifter vil føre til økte priser og redusert tilbud på kortbanenettet. Blant regjeringens tiltak som har ført til et dårligere tilbud på kortbanenettet er flypassasjeravgift, økt moms på persontransport og co2-avgift. I følge Silje Brandvoll i Widerøe betaler selskapet 73 % mer avgifter i 2020 enn i 2012, og fem millioner mer i 2020 enn i 2019.

Senterpartiet har fremmet en rekke forslag hadde vært viktige bidrag for å sikre et godt tilbud på de stedene som nå rammes av Widerøe sine nedleggelser. Senest i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2020 ble det fremmet forslag om å bruke 40 millioner kroner mer enn regjeringen på FOT-rutene. I tillegg er det fremmet forslag om fjerning av flypassasjeravgift på fly under 20 tonn og reduksjon av moms på persontransport.

På denne bakgrunn fremmer disse medlemmer følgende forslag:

  • Stortinget ber regjeringen fjerne flypassasjeravgift for fly under 20 tonn
  • Stortinget ber regjeringen redusere merverdiavgift på persontransport fra 12% til 10%
  • Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 gjøre en vurdering av hvilke flere flyruter som skal være en del av FOT-ruter, for at flytilbudet opprettholdes
  • Stortinget ber regjeringen tilpasse avgiftsstrukturen for å stimulere til etterspørsel etter nullutslippsfly, og starte arbeidet med å tilpasse infrastrukturen på Avinor sine flyplasser til nullutslippsfly

 

25.02.2020

<< Dokumentet er digitalt signert i Stortingets systemer >>