Meny

Fylkesårsmøte 2024

Fylkesårsmøte 2024


17.-18. Februar
Scandic Hamar

På denne sida vil du kunne finne program, praktisk informasjon og sakspapir til Fylkesårsmøtet
(kommer nærmere årsmøtet, men hold av datoen allerede nå)

2022 Aud Hove, fylkesvaraordfører, Innlandet

Senterpartiet vil ta heile Innlandet i bruk

Vi ser utspel i valkampen frå ulike parti som peiker i retningar som vi i Senterpartiet både kan vere einige og ueinige i. Slik er politikkens vesen.

Men Senterpartiet, både på nasjonalt, fylkes- og lokalt nivå er tydelege på at vi ynskjer å ta heile landet i bruk. Om det er i distrikta eller rundt Mjøsa eller om det er i grenseregionar som har gode samarbeid på tvers av fylkesgrenser, så er vi tydelege på at vi må sikre ei god utvikling som gjer at folk vil bli eller flytte til.

2022 Korpsøvelse, Hasvik, Finnmark

Frivillighet over hele landet!

Hver dag over hele landet legger hundretusenvis av frivillige ned til sammen 170000 årsverk hvert år i frivilligheten, skriver Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Harr.

Stem på dine hjertesaker!

Stem på dine hjertesaker!

Alvdal er en levende, livskraftig kommune med et fargerikt mangfold av innbyggere, næringsliv og aktiviteter. Vi i Alvdal senterparti er glad i kommunen vår og vil ha folkevalgte som er nær folk. Vi vil bevare Alvdal som egen kommune og vil aktivt jobbe for at Alvdal skal ha nok ressurser til å bestå som egen kommune også i framtida. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har i regionen. Politikk skal være utviklende og moro, vi trenger gode meningsbrytninger for å drive kommunen fremover. God dialog med innbyggerne gir bedre forståelse for nødvendige valg og prioriteringer. Godt samarbeid mellom kommune, frivillige og næringsliv er nøkkelen til gode tjenester der du bor.

– Sammen for Alvdal -

Ernas pinlige fornektelse

Ernas pinlige fornektelse

Høyre og Erna Solberg jobber stadig for en omfattende sentralisering av Norge. Senest i mars gikk Høyres landsmøte enda en gang inn for at Høyre-styrte kommuner etter valget skal gå inn for nye kommunenedleggelser, skriver Per Martin Sandtrøen.

Erna Solbergs utrettelige kamp

Erna Solbergs utrettelige kamp

En viktig årsak til at Høyre tapte stortingsvalget 2021 var at Erna Solberg ikke var statsminister for hele Norge. Etter et år i opposisjon kan vi med tydelighet slå fast at den linjen ligger fast. Erna Solberg er utrettelig i sin kamp for å hindre grep som har til hensikt å gjøre livet bedre i ulike lokalsamfunn rundt om i landet, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Valgkomiteens innstilling  til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Valgkomiteens innstilling til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Nominasjonskomiteen for Hedmark og Oppland Senterparti er ferdig med sin innstilling til listeforslag i forbindelse med fylkestingsvalget i Innlandet 2023. Det er en enstemmig komite som stiller seg bak innstillingen, som skal behandles av felles nominasjonsmøte for Oppland og Hedmark Senterparti 12. november 2022.

2019 Familie rundt middagsbord

En prioritering av barn og familier

Denne regjeringen leverer på sosiale goder til barn og familier i hele landet. Det usosiale brillestøtte kuttet som Solberg regjeringen innførte er saga blott. Maksprisen i barnehage senkes. Fra 1. august får alle førsteklassinger 12 timer gratis SFO – skolefritidsordning. Og det skal nå innføres en barnekoordinator i alle landets kommuner, en koordinator som skal bistå familier som har barn med særskilte behov, skriver Margrethe Haarr og Hans Inge Myrvold.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Økonomisk trygghet er det beste vi kan bidra med. Derfor må vi dempe pengebruken.

Regjeringen gikk til valg på å gjøre vanlige folks liv bedre. Akkurat nå er mange bekymret for at pengene i lommeboken ikke skal strekke til. Det er mye uro rundt priser og økende kostnadsvekst, og jeg skjønner at mange er bekymret, skriver Trygve Slagsvold Vedum i denne kronikken.

Camilla Aaseth ny fylkessekretær i Hedmark og Oppland

Camilla Aaseth ny fylkessekretær i Hedmark og Oppland

Camilla Aaseth (37) er tilsatt som fylkessekretær i Hedmark og Oppland Senterparti og starter i jobben 1. februar. Camilla er utdannet som kommunikasjonsrådgiver og er kommunestyremedlem i Gjøvik.

Innlandet eller Hedmark og Oppland

Innlandet eller Hedmark og Oppland

Kommunekonsult AS, med Bjarne Jensen og Gunnar Gussgard, har på oppdrag fra Hedmark Sp og Oppland Sp utarbeidet en rapport om ulemper, fordeler og sammenlikning av kostnader for å svare på dette spørsmålet.

Regjeringen styrker kommuneøkonomien i 2022

Regjeringen styrker kommuneøkonomien i 2022

Barnehage, skole og eldreomsorg er viktig i folks hverdag og det viktigste man kan bruke fellesskapets penger på. Senterpartiet og regjeringen har fått på plass en kraftig økning for kommunene og fylkene. Totalt 4,5 milliarder kroner ekstra til kommunesektoren neste år betyr bedre barnehage og skole for ungene våre, og mer til helse og eldreomsorg, skriver Greni, Kleveland og Sandtrøen.

Politikk må bety noe – også nært folk

Politikk må bety noe – også nært folk

Folk er glade i hjemplassen sin. Over hele landet bidrar lokale helter til å skape engasjement, aktivitet og sterke lokale felleskap. Denne høsten er det mye som står på spill – for veldig mange. Politikk og stortingsvalg handler om hvilket Norge vi vil ha. Det er NÅ vi skal velge hvilket samfunn vi vil ha der vi bor, og hvilken retning Norge skal ta de neste fire årene.