Meny
Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

Varig styrking av politiet med 635 millioner kroner

– Kostnadsveksten har vært utfordrende for politiet. Ytterligere uforutsette utgifter gjør at politiet står i fare for å måtte gjennomføre kutt i bemanning og anskaffelser i 2024. Regjeringen vil unngå en slik svekkelse av politiet og Norges beredskap. Vi vil derfor foreslå å bevilge 635 millioner kroner til politiet i RNB, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

2022 Korpsøvelse, Hasvik, Finnmark

Frivillighet over hele landet!

Hver dag over hele landet legger hundretusenvis av frivillige ned til sammen 170000 årsverk hvert år i frivilligheten, skriver Åslaug Sem-Jacobsen og Margrethe Harr.

Stem på dine hjertesaker!

Stem på dine hjertesaker!

Alvdal er en levende, livskraftig kommune med et fargerikt mangfold av innbyggere, næringsliv og aktiviteter. Vi i Alvdal senterparti er glad i kommunen vår og vil ha folkevalgte som er nær folk. Vi vil bevare Alvdal som egen kommune og vil aktivt jobbe for at Alvdal skal ha nok ressurser til å bestå som egen kommune også i framtida. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet vi har i regionen. Politikk skal være utviklende og moro, vi trenger gode meningsbrytninger for å drive kommunen fremover. God dialog med innbyggerne gir bedre forståelse for nødvendige valg og prioriteringer. Godt samarbeid mellom kommune, frivillige og næringsliv er nøkkelen til gode tjenester der du bor.

– Sammen for Alvdal -

Ernas pinlige fornektelse

Ernas pinlige fornektelse

Høyre og Erna Solberg jobber stadig for en omfattende sentralisering av Norge. Senest i mars gikk Høyres landsmøte enda en gang inn for at Høyre-styrte kommuner etter valget skal gå inn for nye kommunenedleggelser, skriver Per Martin Sandtrøen.

Erna Solbergs utrettelige kamp

Erna Solbergs utrettelige kamp

En viktig årsak til at Høyre tapte stortingsvalget 2021 var at Erna Solberg ikke var statsminister for hele Norge. Etter et år i opposisjon kan vi med tydelighet slå fast at den linjen ligger fast. Erna Solberg er utrettelig i sin kamp for å hindre grep som har til hensikt å gjøre livet bedre i ulike lokalsamfunn rundt om i landet, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Valgkomiteens innstilling  til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Valgkomiteens innstilling til Fylkestingsvalget i Innlandet 2023

Nominasjonskomiteen for Hedmark og Oppland Senterparti er ferdig med sin innstilling til listeforslag i forbindelse med fylkestingsvalget i Innlandet 2023. Det er en enstemmig komite som stiller seg bak innstillingen, som skal behandles av felles nominasjonsmøte for Oppland og Hedmark Senterparti 12. november 2022.