Meny

Senterpartiet i spissen for mer penger til båt og ferje

I dag fremmet stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Willfred Nordlund, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete, Geir Inge Lien og Nils Bjørke (Senterpartiet) et forslag i Stortinget for å styrke fylkene som har store utgifter til ferje- og båtdrift. 

Senterpartiet mener det er viktig med gode tjenester til folk og næringsliv i hele landet. Langs kysten er ferja og båten livsnerven i samfunnet. Modellen for hvordan staten gir fylkene penger til hurtigbåt må revurderes. Kun slik kan fylker med et reelt behov for båttransport beholde og utvikle tilbudet til folk langs kysten. I 2016 la Møreforskning fram et forslag til ny kostnadsnøkkel til ferjer, men ikke til båt.

– Regjeringa innførte uten faglig grunnlag en ny modell for å beregne kostnadene med hurtigbåter. Vi mener dette slo feil ut for viktige kystfylker, som Nordland. Derfor vil vi ha en endring. Nå kan representantene for regjeringspartiene i Nordland være med på å rette opp de økonomiske kuttene fylket har fått de siste årene, sier Siv Mossleth, som sitter i Stortingets transportkomitè.  

Transport er en av sektorene som slipper ut mest CO2. Stortinget har vedtatt kraftige mål som skal nås innen 2025. Senterpartiet vil også ha lavere utslipp fra ferje og båt. Framover er det nødvendig med store investeringer i materiell, ombygging av kaier, etablering av ladeutstyr og utbygging av energinettet fram til kaiene om målene skal nås.

– Senterpartiet ønsker å bidra til at fylkene når sine mål om å få nye ferjer og båter som er moderne og mer miljøvennlig. Derfor foreslår vi at regjeringen må ta ytterligere grep for å bidra til at fylkene får dette til. Kostnadene er svært store i starten, og vi ønsker ikke at fornyingen skal føre til at fylkene må redusere tilbudet, eller legge ned skoletilbud for å få dette til, sier Willfred Nordlund, som sitter i kommunal og forvaltningskomiteen.

Se hele forslaget