Meny

Rekordstort årsmøte i Hordaland Sp

Over 180 senterpartistar var samla på Stord 14.-15. februar. Dermed blei det skrive historie – aldri før har fylkeslaget hatt større årsmøte.  

- Rekordmange utsendingar og gjester deltok dette året.  Etter det gode valet opplever me eit utruleg giv både i fylkeslaget og dei 25 lokallaga våre. Me har tatt leiinga i Vestland, med fylkesordførar frå Senterpartiet, og nytta ein stor del av årsmøtet til å drøfta korleis me ønskjer at fylke skal utvikla seg i framtida seier, seier leiar i Hordaland Senterparti, Jostein Ljones.

P2141551.jpg

Dei over 180 Senterpartistane som møtte omfatta lokallagsleiarar, gruppeleiarar og utsendingar frå mest alle Senterpartiet sine lokallag i Hordaland, fylkestingsrepresentantane i Vestland, sju Sp-ordførarar, Sp sine Stortingsrepresentantar i Hordaland og fleire heidersmedlemmer og gjester.

Blant dei var Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum. Talen hans til årsmøtet kan du sjå her!

Det blei sendt inn over 40 innspel til fråsegner i forkant av årsmøtet. Av dei blei desse handsama og vedtekne:

 

Og slik såg programmet ut: 

Fredag 14. februar

 • 13.30-14.30: Innsjekk, registrering, og litt å bita i
 • 14.30: Møtestart, praktisk info, opprop og konstituering 
 • 14.50:
  • Tale ved fylkesleiar Jostein Ljones    
  • Tale ved Stortingsrepresentant Kjersti Toppe    
 • 15.15: Evaluering av valet  ved/ Steinulf Tungesvik i evalueringsnemnda
 • 15.30: Framlegg av resolusjonar: Resolusjonsnemnda si innstilling    
 • 16.00: Tale ved Trygve Slagsvold Vedum
 • 16.30: Debatt 
 • 17.15: Pause
 • 17.30: Generaldebatt        
 • 19.00: Møte slutt    
 • 20.00: Middag og fest

    

Laurdag 15. februar

 • 07.00-09.00:  Frukost    
 • 09.00:
  • Tale frå gruppeleiar i fylkestingsgruppa, Aleksander Øren Heen
  •  Tale ved Stortingsrepresentant Nils T. Bjørke
 • 09.20: Verdiskaping og bærekraft i Vestland
  • Innleiing ved tidlegare regiondirektør i NHO Vestland, Tom Knudsen
  • Framtidsverkstad og gruppearbeid 
 • 10.45: Pause/utsjekk
 • 11.30: Lunsj
 • 12.30: Helsing frå Bondelaget og Nei til EU
 • 12.40:
  • Årsmelding og arbeidsplan
  • Rekneskap og budsjett
  • Innkomne saker     
  • Val etter lovene
  • Handsaming av resolusjonar
 • 15.00: Avslutning ved leiar
 • Styremøte for Hordaland Sp