Meny
Anda-Lote-ferge-ferje-elektrisk-mai-2018_28705569628_o

Skip ohoi, billigere fergebilletter i sikte?

Senterpartiet har de siste årene fremmet flere forslag i Stortinget for å få en bedre båt- og fergepolitikk. Det har vi gjort fordi mange er helt avhengige av båt og ferge for å komme seg på jobb, skole, sykehus eller fritidsaktiviteter. Senterpartiet mener at folk og bedrifter langs kysten fortjener både gode tilbud og lavere priser.

- av Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant Nordland og medlem i Stortingets transport- og kommunikasjonskomite.

De siste fergeforslagene ble fremmet i midten av oktober av Siv Mossleth, Marit Arnstad, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch, Liv Signe Navarsete, Jenny Klinge og Nils T. Bjørke. Et av forslagene våre var å få utredet en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter. Dette forslaget var det bare Senterpartiet og Rødt som stemte for i Stortinget i 7. desember.

To måneder etterpå kappes Ap og FrP om å senke fergeprisene. Ap skulle halvere prisene på 120 fergestrekninger, (eller kanskje var det ikke det partiet mente likevel?) FrP vil plutselig, etter sju år i regjering, ha gratis ferge nå i valgåret. Det er virkelig merkelig at disse partiene ikke stemte for forlaget vårt om å utrede makspris. Vi kunne eksempelvis fått utredet om makspris skulle være kr 0 for øysamfunn og kommuner som ikke er landfaste.

Å kunne gi samfunn som ikke er landfaste et gratis fergetilbud vil styrke mulighetene for at folk kan leve gode liv på øyer, og andre steder langs kysten som ikke er landfaste. Det er et av forslagene til Victor Normann som har ledet utredningen om demografiutfordringer i distriktene, så kanskje også Høyre burde stemt for forslaget vårt om å utrede makspriser på ferge?

I den rødgrønne regjeringa tok Senterpartiet til orde for gratis ferge, men nådde den gang ikke fram med forslaget. Sjansene for billigere ferge er nå mye større, dersom vi får et sterkt Senterparti ved valget. Til høsten kan du velge om du fortsatt vil ha sentralisering, eller om du vil stemme Senterpartiet og sikre at det kan bo folk i hele landet.