Meny
Dette mener Lørenskog Senterparti om strømkrisa

Dette mener Lørenskog Senterparti om strømkrisa

Fra årsmøte i Lørenskog Senterparti 18.1.2022

Lørenskog kommunestyre sa ja til oppløsning av Viken

Lørenskog kommunestyre sa ja til oppløsning av Viken

Utdrag fra møteprotokoll i kommunestyret 26.1.2022 med noen forklaringer

2021 Pengesedler og mynter

Gruppelederinnlegg på kommunestyremøte 15.12.2021

Tom Arne Pedersen, Lørenskog Senterparti

Utfordringer Grønlia barnehage

Utfordringer Grønlia barnehage

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 9.10.2021

Anleggsvirksomhet / byggeplass

Innspill til kommuneplanens arealdel

Lørenskog Senterparti sine innspill til kommuneplanens arealdel. 

Ikke bestemt deg?

Ikke bestemt deg?

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 2. september 2021