Meny
Lærerne må ta autoriteten tilbake i klasserommet!

Lærerne må få tilbake autoriteten i klasserommet

Den siste tiden har vi kunnet lese at vold og trusler mot lærere i bergensskolen øker dramatisk. Skjellsord og seksuell trakassering er for mange lærere en del av hverdagen, og kvinnelige lærere blir kalt «hore» og «fitte». Lærerne fremstår som maktesløse, og arbeidsgiver vegrer seg for sanksjoner.

Hvordan endte vi her? Hva er grunnen for at barn og unge i dag, tilsynelatende har mistet respekten til lærere, skolevesenet og kanskje også autoriteter generelt? Når ble dette greit?

Tydelig nei til legalisering av narkotika

Bergen må ikke bli et narkotikaeksperiment!

I Bergens Tidende sier politikere fra AP, SV og Venstre at de vil legalisere cannabis. Dette er uansvarlig gambling med unge menneskers liv og helse.

Snorre

Norge bør øke gasseksporten!

"Dette er ikke tiden for å avvikle norsk olje- og gassproduksjon", sier vår gruppeleder i Bergen Sp, Thomas Flesland.

Revidert budsjett for 2023

Fremleggelse av revidert budsjett!

Budsjettpartiene AP, H, Sp, Krf og V presenterte tertialbudsjett for Bergen Kommune tirsdag formiddag. 

Vårt årsmøte 2023

Årsmøtet 2023

Bergen Senterparti avholdt sitt årsmøte den 6. februar på Grand Hotel Terminus!

 

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Senterpartiet har i dag, den 15. juni, inngått avtale om behandling av første tertialrapport sammen med byrådspartiene og SV.

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

For naturen, for kulturen og for folkehelsa.

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Forslag fra Senterpartiet ble til enstemmig flertallsforslag i bystyret. 

Ringvei Øst må inn i NTP

Ringvei Øst må inn i NTP

Senterpartiet er uenig i at kollektivfelt skal være en forutsetning for å få Ringvei Øst inn i NTP.

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Senterpartiet fremmet et opprop i dagens bystyremøte om å be regjeringen legge GIEK og Eksportkreditt der det hører hjemme: På Vestlandet. Et enstemmig bystyre stilte seg bak oppropet.