Meny
Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Sp sikrer oppstart av bydelsstyrer og en håndsrekning til serveringsbransjen

Senterpartiet har i dag, den 15. juni, inngått avtale om behandling av første tertialrapport sammen med byrådspartiene og SV.

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

Nei til gravplass og krematorium ved Tennebekk!

For naturen, for kulturen og for folkehelsa.

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Flertall for innendørs ishall på Slåtthaug

Forslag fra Senterpartiet ble til enstemmig flertallsforslag i bystyret. 

Ringvei Øst må inn i NTP

Ringvei Øst må inn i NTP

Senterpartiet er uenig i at kollektivfelt skal være en forutsetning for å få Ringvei Øst inn i NTP.

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Gjennomslag for opprop om å legge GIEK og eksportkreditt til Vestlandet

Senterpartiet fremmet et opprop i dagens bystyremøte om å be regjeringen legge GIEK og Eksportkreditt der det hører hjemme: På Vestlandet. Et enstemmig bystyre stilte seg bak oppropet.

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på ernæring hos eldre

Senterpartiet har fått gjennomslag for større fokus på eldres ernæring

Et enstemmig bystyre støtter Olav Reikerås' representantforslag om større fokus på ernæring for sykehjemsbeboere og eldre som mottar hjemmetjenester, i Bergen bystyre 24.02.21 

Senterpartiet vil gjøre Nordåsvannet mer tilgjengelig for allmenheten!

Senterpartiet vil gjøre Nordåsvannet mer tilgjengelig for allmenheten!

Hege Solbakken har i Bergen bystyrets møte den 24.02.21 levert inn et representantforslag om å øke tilgjengeligheten langs sjølinjen i Nordåsvannet.

Klimaduell på Torgallmenningen, laurdag 5. aug kl. 13:00

Klimaduell på Torgallmenningen, laurdag 5. aug kl. 13:00

Klimapolitkk for den neste Stortingsperioden
- det jordnære grønne møter Miljøpartiet De Grønne.

per-olaf-lundteigen-.jpg
Velkomen til kommuneråd 29. mai kl. 17.30

Velkomen til kommuneråd 29. mai kl. 17.30

Vi inviterer til kommuneråd 29. mai kl. 17.30 på Sp-kontoret i Vestre Murallmenning 15.

Nils T. Bjørke og Kjersti Toppe gjestar medlemsmøtet

Nils T. Bjørke og Kjersti Toppe gjestar medlemsmøtet

Vi  er glade for å ha begge stortingsrepresentantane våre som gjestar på medlemsmøtet vårt mandag 16. oktober kl. 19.00.

Staden er partikontoret i Vestre Murallmenning 15.

Det blir kaffi og noko å bite i.

Ta gjerne med interesserte.

Velkomen!

Torunn Herfindal, 4. kandidat

Torunn Herfindal, 4. kandidat

Torunn bor i Bjørndalsskogen, er født i 1964, utdannet lærer og jobber som Høgskolelektor. Har fire barn og er opptatt av kvalitet i skole og barnehage, folkehelse og fysisk aktivitet og styrket nærmiljødemokrati. Treffes gjerne på et av byfjellene!
Lokal legevakt, vern om matjord og bydelsstyra tilbake

Lokal legevakt, vern om matjord og bydelsstyra tilbake

Arnakandidat Linda Thunes og bystyrerepresentant Ove Sverre Bjørdal i intervju i Bygdanytt: - Linda ynskejr å arbeide for ein lokal legevakt. - Ei legevakt som ikkje berre skal vera for dei som bur i Arna, men nabokommunar utan ei eiga legevakt kan då kjøpa tenester frå legevakta i Arna, seier Linda. ??Nærleik til tenestene er utruleg viktig. Alle eldre i Arna bydel som treng sjukeheimsplass skal ha plass på Arna helseheim, dersom dei ønskjer det. Det same gjeld innan skule og barnehage. Vi veit at ein del foreldre har fått barnehageplass i ein annan bydel. Dekninga i Arna er for dårleg, så denne må aukast. Ikkje minst fordi det er ein del byggjeaktivitet i Arna, og talet på born er aukande, seier Thunes.