Meny

Grunnleggende misforståelser eller bevisst tåkelegging av Høyre?

Grunnleggende misforståelser eller bevisst tåkelegging av Høyre?

Man kan ikke få i pose og sekk, Høyre. Felles regelverk betyr at vi mister selvråderett. Dette gjelder selvsagt også i forbindelse med fjerde energimarkedspakke, skriver Gro-Anita Mykjåland, energipolitisk talsperson for Senterpartiet.

Leverer på landsmøtets vedtak om kjernekraft

Leverer på landsmøtets vedtak om kjernekraft

Kjernekraft har de siste par årene fått økt oppmerksomhet som en mulig ny energikilde i Norge. Forrige større utredning av spørsmålet var i 1978, og det har skjedd store endringer innen kjernekraftteknologien de siste tiårene.

Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Drammen Tollsted må utvikles - ikke avvikles

Drammen Tollsted trues av nedleggelse. Nå må ordføreren ta tak og jobbe for at det ikke skal skje, skriver Per Olaf Lundteigen.

Vi gjør Norge mer sjølforsynt med mat

Vi gjør Norge mer sjølforsynt med mat

Når jeg sår agurk- og tomatfrø i februar, gleder jeg meg allerede til solvarme tomater gjennom sommeren. Det er en glede å dyrke, og flere og flere oppdager gleden med kjøkkenhage, pallekarm andelslandbruk eller bikuber på bytak. Men jeg må ha mere enn tomater og agurker, og vi trenger heltidsbønder som lager maten vår. Dessverre har lønnsomheten i landbruket over tid sakket akterut, skriver Kathrine Kleveland.

Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Vi må gi matjorda videre til neste generasjon

Jeg var rundt 14 år, jeg sto sammen med far på jordet bak stabburet på gården jeg vokste opp på i Holmestrand. Far så utover landskapet og sa hvis E18-traseen kommer over jordet her vil du aldri overta denne gården, skriver Kathrine Kleveland i dette innlegget.

Nordens dag for demokrati, ytringsfrihet og tillitsfullt samarbeid

Nordens dag for demokrati, ytringsfrihet og tillitsfullt samarbeid

De nordiske landene ligger på topp i verden når det gjelder opplevd lykke, tillit til hverandre og verdiskaping. I en urolig verden gir det grunn til å markere Nordens dag, 23. mars, skriver Kathrine Kleveland.

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Mer norskprodusert mat og bøndenes inntekstgap tettes

Stadig flere er bevisst på å kjøpe norsk mat, det skal vi fortsette å legge til rette for. Nå har regjeringa lagt fram den mest ambisiøse opptrappingen for matproduksjon og lønnsøkning for bøndene noen gang, skriver Kathrine Kleveland.

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturen må forvaltast i eit generasjonsperspektiv

Naturdebatten må nyanserast meir i tida som kjem, og å bygge ned natur må aldri bli eit mål i seg sjølv, men kan vere ein konsekvens at nøye vurderingar der fordeler og ulemper vert vekta i eit generasjonsperspektiv, skriv Aleksander Heen.

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Forvalte jordbruksareal i eit evig perspektiv – kva tyder det i praksis?

Utgangspunktet for matproduksjonen er arealressursane. Difor må forvaltninga av dei ha eit evig perspektiv. Det har ein samla kontroll- og konstitusjonskomité slått fast når Stortinget handsama Riksrevisjonen sin rapport om mattryggleik og beredskap på landbruksområdet, skriv Nils T. Bjørke og Per Olav Tyldum.

Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!

Læhkoeh biejjine! Vuorbbe biejvijn! Lihkku beivviin!

Senterpartiet gratulerer med samefolkets dag 6. februar.

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Senterpartiet sier nei til Høyres nye strømkabler

Høyres energipolitiske talsperson, Nikolai Astrup, kritiserer Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum for populisme når vi sier at vi ikke ønsker å bygge nye utenlandskabler til Danmark. Dette er en total skivebom. For det handler om å prioritere norske interesser.

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Praktiske grep for vekst i næringslivet

Høyres Tina Bru forsøker i et innlegg 24. januar å vri på hva jeg har sagt om formuesskatt slik at det høres ut som om jeg støtter Høyres politikk på dette området. Slik er det ikke. Det jeg viste til var Sp/Ap-regjeringens vedtak om lettelse i formuesskatten for næringslivet i distriktene som utgjør en skattelette på 450 millioner kroner i året. Det har ingenting med Høyres skattepolitikk å gjøre, skriver Marit Arnstad.

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Endelig er sysselsettingsgraden opp fra Erna Solberg-nivå

Høyre forsøker å kaste seg inn i debatten om arbeidslinja med en rørende nostalgi om at alt var så mye bedre når de styrte. Det stemmer rett og slett ikke. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister sank sysselsettingsgraden i Norge. Heldigvis øker sysselsettingsgraden med Sp og Ap i regjering, skriver Gro-Anita Mykjåland.

2022 Wenche Skallerud, leder i Senterkvinnene

Mot en fremtid uten matsvinn, trenger vi sterkere lut!

I Norge, som i resten av verden, står vi overfor en paradoksal utfordring: Mens noen av våre medborgere sliter med å få nok mat på bordet, kaster vi årlig tonnevis av mat som kunne vært spist, skriver Wenche Skallerud.