Meny

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Nå får vi beredskapslagre for matkorn

Endelig! Neste år skal det etableres beredskapslagre for korn i Norge igjen. Det foreslås satt av 63 millioner i statsbudsjettet, og er laget en konkret plan for lagring av mathvete flere steder i hele landet, skriver Kathrine Kleveland.

Ferjeløftet blir innfridd!

Ferjeløftet blir innfridd!

Senterpartiet veit at der veien sluttar ved kaien, er det ferja som er veien vidare. Mange parti og politikarar har lova ny ferjepolitikk, men det er først med Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering at det faktisk blir gjennomført, skriv Erling Sande.

Kostholdsråd til å leve med

Kostholdsråd til å leve med

For 12 år siden deltok jeg i NRKs Debatten om nye kostholdsråd. Den gang var en av de store diskusjonene at poteten ble fjernet som en av fem om dagen. Heldigvis er den tradisjonsrike norske poteta i de nye kostholdsrådene friskmeldt som både sunn og miljøvennlig, skriver Kathrine Kleveland.

2020 Oslo Bussterminal

Nå er det billigere å pendle til jobb

Søndag 30. april går fristen ut for å levere skattemeldingen for 2022. For folk som pendler mellom hjem og arbeid, kan det bety tusenvis av kroner i fradrag som trekkes av skatten. Med Senterpartiet i regjering er pendlerfradraget kraftig forbedret og økt, uavhengig av hvilket transportmiddel du bruker for å komme deg på jobb.

Moder Jord-dagen, klinkekuler og Oslofjorden

Moder Jord-dagen, klinkekuler og Oslofjorden

Kjenner du hvordan sola og vårvarmen gjør deg godt? Jeg blir like våryr, overrasket og takknemlig hvert år over hvor sterkt fuglesang, sol og hvitveis påvirker meg. Men det er ingen selvfølge at det fortsatt skal være sånn, skriver Kathrine Kleveland. 

Raskere utbygging av nett og bedre utnyttelse av nettet

Raskere utbygging av nett og bedre utnyttelse av nettet

- Utvidelse av dagens nettinfrastruktur er en helt nødvendig forutsetning for videre kraftutbygging og næringsutvikling. Tiltakene som i dag lanseres skal sikre raskere konsesjonsbehandlingstid, mer effektiv tilknytning til strømnettet for næringslivsaktører og bedre utnyttelse av eksisterende nettkapasitet, sier Ole Andre Myhrvold, Senterpartiets energipolitiske talsperson.

Høyres EU-iver setter norsk ressurspolitikk i fare

Høyres EU-iver setter norsk ressurspolitikk i fare

Høyre og Miljøpartiet De Grønne (MDG) ivrer i ferske vedtak etter norsk EU-medlemskap. Høyre snakker om at vi må ta plass ved bordet i Brüssel. MDG vil ha Norge inn i EU for å stramme inn norsk olje- og gasspolitikk, skriver Marit Arnstad.

2019 - Fiskeoppdrettsanlegg i Sogn og Fjordane

Regjeringens forslag om grunnrenteskatt på havbruk

I dag legger regjeringen frem lovforslag om grunnrenteskatt på havbruk. Forslaget skal sikre lokalsamfunnene langs kysten og fellesskapet en større andel av de verdiene som skapes i oppdrettsnæringen. Vertskommunene skal komme bedre ut. Kommunene får mer inntekter som de kan bruke på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester til innbyggerne.

Eit land vert knytt nærare

Eit land vert knytt nærare

Frå 1. april 2024 kuttar vi kraftig i billettprisane på ruter på 24 av dei minste distriktsflyplassane våre. Flyplassar som Florø, Førde, Sandane, Sogndal, Stord og Ørsta-Volda, skriv Erling Sande, Geir Inge Lien og Hans Inge Myrvold.

Regjeringa vil redusere billettprisane og styrke rutetilbodet på FOT-rutene

Regjeringa vil redusere billettprisane og styrke rutetilbodet på FOT-rutene

-  Det er viktig for denne regjeringa å gjere det lettare og billigare å reise langs kysten vår. Lågare prisar vil betre kvardagen for mange på Vestlandet og i Nord-Noreg. Det er mange som er avhengige av kortbanenettet, enten det er bedrifter, pendlarar eller folk som skal besøke familie. Vi starta med å redusere ferjeprisane, og vi gjorde ferjene gratis fleire stadar. No følger vi opp med å styrke flytilbodet. Vi minskar prisane for dei som brukar fly og kortbanenettet i kvardagen, seier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Den livsviktige møkka

Den livsviktige møkka

Pandemi og krig i Ukraina har vist at de globale forsyningslinjene for mat og gjødsel gjør oss sårbare. Skal vi sikre at verdens befolkning har nok mat må vi øke sjølforsyninga, skriver utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Strømmarkedet må endres

Strømmarkedet må endres

Mer nasjonal kontroll er et viktig svar for å ta kontroll over krafteksport og norske strømpriser. Derfor satte regjeringa onsdag ned et strømprisutvalg som skal vurdere og foreslå hvordan konkrete tiltak for mer nasjonal kontroll kan innføres, skriver Marit Arnstad og Ole André Myhrvold.

Erna Solbergs utrettelige kamp

Erna Solbergs utrettelige kamp

En viktig årsak til at Høyre tapte stortingsvalget 2021 var at Erna Solberg ikke var statsminister for hele Norge. Etter et år i opposisjon kan vi med tydelighet slå fast at den linjen ligger fast. Erna Solberg er utrettelig i sin kamp for å hindre grep som har til hensikt å gjøre livet bedre i ulike lokalsamfunn rundt om i landet, skriver Trygve Slagsvold Vedum.

Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm

Nå ligger det til rette for bedre fastprisavtaler på strøm

Regjeringen legger i dag frem en klargjøring av det nye kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, som ligger til behandling i Stortinget. – For regjeringen er det viktig å legge til rette for bedre fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).