Meny

Fylkesting 2015
Olav Urbø

Luftambulanse nær folk

Senterpartiet vil etablere en base for luftambulanse i Vinje for å dekke dei områda av Agder og Telemark som i dag ikkje er innafor anbefalt responstid.

Åslaug Sem-Jacobsen er gjenvalgt av Telemark Senterparti!

Åslaug Sem-Jacobsen er gjenvalgt av Telemark Senterparti!

Nominasjonsmøtet i Telemark Senterparti har i dag enstemmig valgt Åslaug Sem-Jacobsen til toppkandidat før Stortingsvalget neste høst.

Hun får følge av Olav Urbø, Tokke og Trond Ballestad, Skien på toppen av lista, mens ungdomskandidat Anna Henriette Straume, Drangedal er nummer fire.

Luftambulanse og redningshelikopter som resten av Sør-Noreg

Luftambulanse og redningshelikopter som resten av Sør-Noreg

Svar til Solveig Sundbø Abrahamsen og Erlend Larsen

I VTB 21. oktober held stortingsrepresentantane for Høgre Solveig Sundbø Abrahamsen og Erlend Larsen fram polemikken om at vi ikkje treng luftambulanse i vårt område fordi det er redningshelikopter som flyr raskare enn tidlegare.  motsetnad til representantane frå Høgre meiner vi at dette området i Noreg fortener det resten av dei som bur og oppheld seg i Sør-Noreg har: Base for luftambulanse med god responstid, og redningshelikopter for dei oppdraga det har.

Kommuneprogram 2015-2019

Kommuneprogram 2015-2019

Her er kommuneprogrammet 2015-2019

Våre fremste kandidatar og hovudsaker

Våre fremste kandidatar og hovudsaker

 Våre hovudsaker er:


1. Skape fleire arbeidsplassar, og utvikle heile kommunen

2. Skulane i kommunen skal framleis ligge godt over landsgjennomsnittet på nasjonale målingar, både på fag, trivsel og læringsmiljø

3. Auke satsinga på heimesjukepleia og bruk av velferdsteknologi, og foreta full opprusting av kjøkkenet på Helsesenteret

4. Garanterer at kommunal eigedomsskatt på hus og hytter ikkje skal innførast i denne valperioden

Olav Urbø møter på Stortinget fra 8.mai til 29.mai

Olav Urbø møter på Stortinget fra 8.mai til 29.mai

I perioden fra 8.mai til 29.mai møter Olav Urbø som vara for Åslaug Sem-Jacobsen på Stortinget i hennes sykeperm.

Åslaug skriver følgende:

Vil redusere plastbruken til eit minimum

Vil redusere plastbruken til eit minimum

Birgit Johanne Kovajord Olsnes med forslag i Tokke formannskap 2504

Gruppeleiar for Senterpartiet i kommunestyret Birgit Johanne K. Olsnes fremja fylgjande framlegg om plast: