Meny

Me vil ta heile kommunen i bruk!

Me vil ta heile kommunen i bruk!

Etne Senterparti har gjennom arbeidet vårt i kommunestyret vist at me er eit ansvarleg parti i styringa av kommunen. 

Miljøbevisst og berekraftig kommune

Miljøbevisst og berekraftig kommune

Etne kommune skal vera sitt ansvar bevisst, og leggja til rette for ei berekraftig 
utvikling i heile kommunen.  

Industrial Welder With Torch and Protective Helmet in big hall welding metal profiles

Solid næringsliv og vitalt landbruk

Etne kommune skal vera ein pådrivar for meir verdiskaping og nye arbeidsplassar i næringsliv og landbruk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samferdsel og infrastruktur for levande bygder

God kommunikasjon og infrastruktur er avgjerande for ein kommune i utvikling.

Football soccer training for kids. Children football training session. Kids running and kicking soccer balls. Young boys improving soccer skills

Idrett, kultur og natur

Innbyggjarane i kommunen skal ha ei innhaldrik fritid uansett alder.
 

Helping hands, care for the elderly concept

Varm omsorg

Etne kommune skal ha høg kvalitet i sine omsorgstenester og tenestenivået skal vera tilpassa den enkelte sine behov.
 

Top view large group of cheerful smiling kids laying on a colorful parachute, looking up at the camera, holding hands together. Games and activiities to strengthen communicative skills

Trygg oppvekst

Etne kommune skal vera trygg og god å veksa opp i, med god kvalitet i barnehage, skule og SFO.