Meny

Budsjettkameratene overhører varskoet fra kommunene

Regjeringen fikk i dag gjennom sitt budsjettforslag for kommunesektoren med støtte fra Venstre og KriF. Gjennom endringer i systemet for overføring til kommunene har det skjedd en bevisst omfordeling fra små til store kommuner, sier Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet.

Regjeringen fikk i dag gjennom sitt budsjettforslag for kommunesektoren med støtte fra Venstre og Kristelig Folkeparti. Senterpartiet har i sitt alternative budsjett  for 2018 økt overføringene til kommunene med 2,4 mrd. kroner og til fylkeskommunene 1,5 mrd. kroner mer enn i regjeringenes forslag. KS har nylig presentert en budsjettundersøkelse som viser at 60 prosent av kommunene sier budsjettarbeidet er mer krevende for 2018 sammenlignet med tidligere år. Små og mellomstore kommuner kommer dårligst ut viser tallene. 

- Jeg hører noen si at den vanskelige situasjonen for mindre kommuner skyldes befolkningsutviklingen. Det er feil. Politiske vedtak er hovedgrunnen til tøffere tider for disse kommunene. Gjennom endringer i systemet for overføring til kommunene har det skjedd en bevisst omfordeling fra små til store kommuner. Nå ser vi resultatene, sier Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson for Senterpartiet.

Bevilgningene til distrikts- og regionalutvikling gjennom fylkeskommunene er redusert med 50 pst. fra det  rød-grønne budsjettforslaget for 2014. Bare i  budsjettet for 2018 er bevilgningene redusert med 330 mill. kroner. Fylkeskommunenes innsats i næringsutvikling og tilrettelegging for arbeidsplassvekst i distriktene er sterkt svekket som følge av disse budsjettkuttene. I Senterpartiets budsjettforslag er bevilgningene økt med 500 mill. kroner for 2018

- Siden både Kristelig Folkeparti og Venstre foreslo vesentlige økninger i egne budsjettforslag, hadde jeg ventet at budsjettforliket fikk reversert de verste kuttene i regjeringens forslag. Slik ble det ikke. Resultatet var at budsjettforliket reduserte kuttene fra 330 til 310 millioner kroner. Jeg opplever at KrF og Venstre svikter små og mellomstore bedrifter og gründere i distriktene gjennom å akseptere  regjeringens manglende satsing i distrikts- og regionalpolitikken, sier Heidi Greni.