Meny

- De eldste og yngste sitter igjen med regningen

I dag ble regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 lagt frem. Senterpartiet mener dette forslaget vil føre til kutt i eldreomsorg og skole, og at arbeidsplasser vil forsvinne i mange lokalsamfunn.

- Regjeringen sine bevilgninger til kommunene er langt unna det tapet kommunene selv sier de vil ha som en følge av Corona. Dersom dette står seg vil det være de eldste og de yngste som sitter igjen med regningen fra regjeringen, det kan vi ikke akseptere, sier Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet.

Dersom kommunene får mindre å rutte med, vil dette også kunne gå ut over det lokale næringslivet. Mange steder er kommunene den største oppdragsgiveren for enkelte bransjer.

- Ved å tilføre kommunene penger, ville de nå kunnet sette i gang vedlikehold av skoler og veier. Dette ville også gitt arbeid til de mange bedriftene rundt om Norge, som nå opplever lite å gjøre. Regjeringens manglende vilje vil kunne koste mange arbeidsplasser i hele landet, fortsetter Slagsvold Vedum.

Kommunene sin organisasjon i Norge (KS) har selv anslått at de kan få ekstrautgifter og inntektsbortfall i 2020 på opptil 20 milliarder kroner. Regjeringen på sin side mener at kommunene ikke har behov for økte rammer nå.