Meny

Delseier i saka om sentralisering av Veterinærinstituttet

Det har blitt varslet at Veterinærinstituttet vil sentralisere bort det meste av virksomheten sin i Sandnes, Trondheim og Tromsø. Bakgrunnen for kuttet er manglende finansiering av instituttets flytting fra Oslo til Ås. Det har vært sterke reaksjoner på kuttet i landbruksmiljøet.

Senterpartiet har flere ganger tatt saken opp med ansvarlig statsråd Olaug Bollestad. Det er også fremmet et forslag på Stortinget om å opprettholde aktiviteten i Sandnes, Trondheim og Tromsø. 
 
6. mars sendte landbruksminister Olaug Bollestad et brev til Veterinærinstituttet der det ble bedt om en samlet plan før avviklingen gjennomføres. 
 
– Det er bra at Landbruksminister Olaug Bollestad har bøyd av for presset fra Stortinget og landbruksmiljøet. Nå krever Senterpartiet at landbruksministeren venter på Stortingets behandling av saken, sier stortingsrepresentant og leder av næringskomiteen på Stortinget, Geir Pollestad. 
 
Pollestad har nå stilt landbruks- og matministeren et skriftlig spørsmål. Statsråden har 6 virkedager på å svare. 
 
– Senterpartiet vil utvikle Veterinærinstituttet videre. For beredskapen i heile Norge er det viktig å sikre nærheten mellom landbruket og beredskapen for både folk og dyr, sier Pollestad. 
 
Spørsmålet Pollestad har stilt til landbruksminister Olaug Bollestad:    
 
Landbruksdepartementet har i brev av 6. mars varsla at Veterinærinstituttet (VI) må legge fram ein plan for ivaretaking av oppgåver innan grøn sektor før sentralisering av VI vert sett i verk. Stortinget har eit forslag om saka til handsaming. Vil statsråden avvente Stortingets handsaming av forslaget?