Meny

Elvestuens svar må provosere reineierne i Nordland

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth, sendte for litt siden et spørsmål til Klima- og miljøvernministeren om den samiske reindrifta i Nordland.

«Den samiske reindrifta i Nordland sliter med svært store tap. Tilgangen til kalv etter tap er nede i under 40% og kalvetapet har vært katastrofalt stort over flere år i et område med både nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk reindrift. Rovvilt holder på å knekke en næring, og i reindrifta kan ikke beitesesongen reduserer med senere slipp og tidlig sanking. Hvordan vil ministeren redusere rovviltbestanden i Nordland slik at den samiske reindrifta og de unge reineierne som satser i Nordland har en framtid?»

Svaret fra minister Ola Elvestuen imponerer ikke Mossleth.

– Slik jeg leser svaret vil han ikke gjøre noe. Han skjønner ikke problemet, men fortsetter regjeringas politikk på at rovvilt er hovedmålet. Beitenæringa blir da bare et underordnet mål. Elvestuens svar må provosere reineierne i Nordland, sier Mossleth.

– Typisk nok følger ministeren opp med å kritisere forvaltningsplanen som fikk full støtte fra reindrifta. Vi tok lokale hensyn i planen og prøvde ta den todelte målsetninga alvorlig. Senterpartiet ser at reindrifta er under et altfor stort rovdyrtrykk og vi ønsker å gjøre noe med det, den holdningen har dessverre ikke ministeren, avslutter Mossleth.

Les svaret fra Elvestuen