Meny

Et tilbud som vil svekke landbruket

Regjeringa la i dag frem sitt tilbud i jordbruksoppgjøret. Staten tilbyr jordbruket 1 milliard. Dette vil øke inntektsforskjellene mellom bøndene og andre grupper betydelig.

– Dette er et tilbud som vil øke inntektsforskjellene mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet. Skal vi lykkes med å produsere mat i hele landet på alle typer bruk så må vi redusere inntektsgapet. Dette kommer på toppen av en kraftig inntektsnedgang i fjor, sier stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Årets jordbruksoppgjør er det første med en landbruksminister fra KrF etter fem oppgjør med Frp statsråd. Jordbruket skal nå vurdere om de vil sette seg til forhandlingsbordet med staten. Eventuelle forhandlinger skal være avsluttet før 17. mai. 

– Det er bare å registrere at det knapt er merkbart at KrF har overtatt departementet fra FrP. Jeg har oppfattet at KrF ville gå i regjering for å styrke norsk matproduksjon, da må inntektsgapet reduseres. Dette tilbudet innfrir ikke det. Det må oppnås betydelig i forhandlingene for at Bollestad skal få ståkarakter for sin innsats, sier Pollestad.