Meny

Frykter Elvestuen vil snikøke EU-krav i skogbruk

Sps Sandra Borch ber klima- og miljøministeren bidra til at norsk jord- og skogbruk ikke pålegges EU-krav som legger ytterligere press på næringas konkurransekraft.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) vil ikke utelukke at de kommende klimaforhandlingene med EU kan øke Norges klimaforpliktelse mer enn forutsatt i Jeløya-plattformen. Senterpartiet frykter for norske arbeidsplasser og norsk matproduksjon.

– Å bruke EU til å snike en høyere klimaforpliktelse inn bakdøra vil være helt uakseptabelt for Senterpartiet og vi mener Stortinget nå må sette klare rammer for Elvestuens handlingsrom i Brüssel.

Regjeringa enige om 40 prosent klimakutt. I Jeløya-plattformen slår regjeringa fast at de vil følge opp Norges klimaforpliktelse i Paris-avtalen gjennom en avtale om felles gjennomføring med EU. Regjeringa har som mål å kutte klimagassutslippene med 40 prosent i ikke-kvotepliktig sektor (avfall, transport, bygg og jordbruk) innen 2030. Dette er den høyeste forpliktelsen et land kan oppnå innenfor EUs regelverk og i tråd med forventet utslippsforpliktelse Norge hvis vi inngår en avtale om felles gjennomføring.

– Det er viktig å være tøff i klimaforhandlingene med EU, både med tanke på kompensasjonsordninger for norsk næringsliv og ikke minst at næringas utslippsforpliktelser ikke må øke. Det vil gå ut over næringer som har et stort potensial i Norge til å bli en del av klimaløsningen. Særlig gjelder det for skogen, sier stortingsrepresentant Sandra Borch

Elvestuen vil ikke utelukke «snikøkning». Senterpartiet har i et skriftlig spørsmål bedt Ola Elvestuen garantere at klimaforhandlingene med EU ikke vil ende med en ytterligere økning i Norges klimaforpliktelse, utover 40 prosent i 2030. En slik garanti vil ikke klimaministeren gi, men peker på at dette vil drøftes i de kommende forhandlingene mellom Norge og EU. 

– Elvestuen snakker som om at Norges grønne skifte avhenger av en klimaavtale med EU. Det er feil. For Senterpartiet handler det grønne skiftet om å finne de løsningene som gir de beste mulighetene for Norge, ikke å imøtekomme de krav og direktiver som til enhver tid kommer fra EU.