Meny

Pollestad: Burde sikret mer norsk eierskap

Det fremgår av eierskapsmeldingen som ble lagt frem i dag at målet for regjeringen fortsatt er å redusere statens eierskap i norske bedrifter.

– Regjeringen har et alt for passivt syn på statlig eierskap og det ideologiske målet om å redusere statens eierskap i norske bedrifter ligger fast. Senterpartiets mål er å bruke statlig eierskap mer aktivt blant annet for å sikre mest mulig bedrifter med norsk eierskap, sier stortingsrepresentant og leder av stortingets næringskomite, Geir Pollestad.

Senterpartiet mener at statlig eierskap skal kunne brukes for å sikre norsk eierskap. Det betyr en langt mer positiv holdning til oppkjøp, både i bedrifter der staten i dag er eier og i nye bedrifter, enn det regjeringen legger opp til.   

– Norsk eierskap til bedriftene er viktig for både verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. Senterpartiet mener det må komme på plass virkemidler som gjør at det blir mulig å bruke statlig kapital til å sikre og utvikle bedrifter i Norge. Det betyr at nedsalg slik regjeringen foreslår ikke kan være et selvstendig mål, sier Pollestad.

Regjeringen viderefører i all hovedsak målene om lederlønninger i eierskapsmeldingen.

– Senterpartiet mener det må mer kraftfulle føringer til for å holde nivået på lederlønningene nede. Det som skisseres i denne meldingen vil åpne for at utviklingen med vekst i lederlønningene kan fortsette, fortsetter stortingsrepresentanten fra Senterpartiet.

Regjeringen viderefører ikke salgsfullmakten for Telenor, men varsler at regjeringen vil komme til Stortinget ved behov, for å gjennomføre industrielle transaksjoner som kan redusere statens eierandel.

– Senterpartiet mener at dersom staten hadde hatt en noe høyere eierandel enn dagens 53 % i Telenor ville det vært langt enklere å gjennomføre endringer i selskapet uten å miste aksjeflertallet i selskapet, avslutter Geir Pollestad.