Meny
2020 parlamentarisk leder Marit Arnstad portrett

Grønt skifte må skape vekst – ikke forskjeller

Senterpartiet skal sørge for at Norge kutter klimagassutslipp. Og vi akter å bidra til at det grønne skiftet omstiller næringslivet og gir nye arbeidsplasser. Men vi kommer aldri til å «kaste noen under bussen» når vi omstiller Norge. Verken de som bor i distriktene eller de som har dårligst råd.   

- Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Sp

Senterpartiet og stortingsflertallet stiller seg bak Norges klimaforpliktelser. Vi vil alle oppfylle Paris-avtalens mål. Men der slutter dessverre også endel av klimaenigheten. Regjeringens hovedgrep er en varslet tredobling av CO2-avgifta. En sterk avgiftsøkning som rammer absolutt alle uten hensyn til om det finnes miljøvennlige alternativer eller hvor sterk eller svak økonomi den enkelte har.

Det er lettvint å omstille seg hvis du har råd til å kjøpe en Tesla, hvis trikken går rett utenfor blokka du bor eller hvis du lettvint kan sykle til jobb på 10 minutter. Det er mer krevende hvis familiebudsjettet er stramt og avstanden til arbeidsplass, skole/barnehage og fritidsaktiviteter måles i mil og ikke i kilometer. Det er dette klimapolitikken akkurat nå ikke tar innover seg – og det setter en bred og langsiktig oppslutning om klimaarbeidet i fare. Skal vi lykkes må klimapolitikken være mulig å kjenne seg igjen i, og ikke minst mulig å gjennomføre, for vanlige folk. Også de som ikke har god råd eller de som bor i distriktene.

Istedenfor å ta næringslivet med på råd for å finne løsninger sammen, vil Høyre pålegge absolutt alle å betale høyere klimaavgift. Det har ikke manglet på advarsler: Kystfiskeflåten frykter for framtiden, Widerøes direktør Stein Nilsen melder at de ikke klarer å opprettholde dagens rutetilbud, og familiebedriften Figgjo porselen utenfor Sandnes i Rogaland vil kunne få en klimaavgift som er dobbelt så høy som store Hydro Aluminium, noen mil unna.

Senterpartiet vil jobbe sammen med næringslivet for å finne gode, gjennomførbare løsninger som sikrer bedriftene og arbeidsplassene. 25 organisasjoner som samler alt fra lastebileiere, flyselskaper og bønder har over år jobbet for å lage en avtale med regjeringen om et CO2-fond for næringstransporten; et klimagrep som kunne kuttet 2 millioner tonn CO2. Regjeringen og Frp har i årevis avvist dette samarbeidet. Vi i Senterpartiet har ambisjoner om å få fart i denne saken hvis vi vinner regjeringsmakt denne høsten. CO2-fondet for næringstransporten skal på plass.

Vi må ta de største løftene sammen. Senterpartiet vil etablere et stort statlig investeringsfond på 10 milliarder kroner som kan hjelpe grønne bedrifter og industrien vår gjennom strategiske investeringer og langsiktige lån. På samme måte må staten stille opp for å få på plass to fullskala anlegg for karbonfangst og lagring innen 2025.

Senterpartiet har i tillegg programfestet en rekke store satsinger som vil bidra til effektive klimakutt: Vi går til valg på opprette et «landbrukets Enova», et klimafond på 10 mrd. kroner hvor bønder kan søke støtte til omlegging av produksjon og drift og få støtte til karbonbinding i jord og skog. Vi vil sammen med olje- og gassektoren legge en plan for nullutslipp fra installasjoner på norsk sokkel fra 2040, noe som enten kan innebære CO2-fangst eller elektrifisering. En stor oppgave vil være å skifte produksjonsteknologi for mange av de mest utslippstunge industriproduktene som sement, aluminium, silisium og stål. Vi er svært godt posisjonert for en slik industrifornyelse. Norsk fornybar kraft bør brukes til å produsere norske industriprodukter som konkurrerer med varer som internasjonalt i stor grad blir produsert på kullkraft.

Sist, men ikke minst: Vi må slutte å ødelegge klimatiltak som faktisk virker. I fjor innførte Høyre høyere avgift på biodrivstoff. Den eneste klimaløsningen som fungerte for tunge kjøretøy som anleggsmaskiner, lastebiler og busser, ble dyrere. Effektene ser vi nå. I sommer varslet kollektivselskapet Ruter at de gikk tilbake til fossilt drivstoff fordi kostnaden for å bruke biodrivstoff ikke lot seg forsvare. Det samme ser vi i fylke etter fylke. Derfor vil Senterpartiet kutte avgiftene på biodrivstoff.

Vi i Norge har det som skal til for å klare klimaomstillingene. Spørsmålet er derfor ikke om, men hvordan vi skal gjøre den jobben. Klimapolitikken må bidra til utvikling og nye arbeidsplasser, ikke økte sosiale og geografiske forskjeller. Det krever en sterkere innsats og en ny regjering. Høyre og Frp må byttes ut den 13. september. Senterpartiet vil jobbe for en jordnær klimapolitikk som fungerer i hele Norge – og som bidrar til at vi oppfyller våre internasjonale forpliktelser.