Meny

Høies fastlegesomling svekker helsetilbudet i Norge

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, ber i dag Høie om å redegjøre for regjeringens fastlegesatsing. Stortinget vedtok i februar i år flere konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen på kort og lang sikt. Nå beskylder Senterpartiet helseministeren for å trenere Stortingets vedtak, og for å skyve hele satsingen på fastlegene ut i neste stortingsperiode.

Helseminister Høie har gjort det klart at regjeringen vil fremme en handlingsplan for fastlegeordningen først  i 2020. Toppe er bekymret for at manglende satsing går ut over sårbare pasientgrupper, som eldre og pasienter  med kroniske sykdommer og som trenger tett oppfølging av sin allmennlege.

- Høies sendrektige handling er uakseptabel. Ordningen skriker etter hastetiltak. Det er helt nødvendig med en skikkelig satsing i statsbudsjettet for 2019. Dette kan ikke utsettes til etter at en handlingsplan er fremmet i 2020, sier Kjersti Toppe. 

Det var Senterpartiet som fremmet fastlegeforslag for Stortinget i vinter, og fikk flertall for flere viktige forslag.

- Høie prøver nå å utsette alle satsinger til en evaluering er gjennomført. Det er å trenere de vedtak som er fattet. Det kan ikke vi akseptere, sier Toppe.

- Det er en katastrofe for helse- og velferdstilbudet i kommunene om regjeringen ikke forstår alvoret i situasjonen for fastlegene. Rekrutteringssvikten når nå helt inn i sentrale bydeler i storbyene. Da må regjeringen vise vilje til politisk handling. Det minste vi må kunne forvente, er at regjeringen følger opp stortingets vedtak, fastslår Toppe.