Meny
Bli medlem

Høies fastlegesomling svekker helsetilbudet i Norge

Sist endret: 27.09.2020 #Hordaland

Helsepolitisk talsperson i Senterpartiet, Kjersti Toppe, ber i dag Høie om å redegjøre for regjeringens fastlegesatsing. Stortinget vedtok i februar i år flere konkrete tiltak for å styrke fastlegeordningen på kort og lang sikt. Nå beskylder Senterpartiet helseministeren for å trenere Stortingets vedtak, og for å skyve hele satsingen på fastlegene ut i neste stortingsperiode.

Helseminister Høie har gjort det klart at regjeringen vil fremme en handlingsplan for fastlegeordningen først  i 2020. Toppe er bekymret for at manglende satsing går ut over sårbare pasientgrupper, som eldre og pasienter  med kroniske sykdommer og som trenger tett oppfølging av sin allmennlege.

- Høies sendrektige handling er uakseptabel. Ordningen skriker etter hastetiltak. Det er helt nødvendig med en skikkelig satsing i statsbudsjettet for 2019. Dette kan ikke utsettes til etter at en handlingsplan er fremmet i 2020, sier Kjersti Toppe. 

Det var Senterpartiet som fremmet fastlegeforslag for Stortinget i vinter, og fikk flertall for flere viktige forslag.

- Høie prøver nå å utsette alle satsinger til en evaluering er gjennomført. Det er å trenere de vedtak som er fattet. Det kan ikke vi akseptere, sier Toppe.

- Det er en katastrofe for helse- og velferdstilbudet i kommunene om regjeringen ikke forstår alvoret i situasjonen for fastlegene. Rekrutteringssvikten når nå helt inn i sentrale bydeler i storbyene. Da må regjeringen vise vilje til politisk handling. Det minste vi må kunne forvente, er at regjeringen følger opp stortingets vedtak, fastslår Toppe.

Denne artikkelen ble først publisert 26.07.2018

Relaterte personer

Kjersti Toppe

Stortingsrepresentant (Hordaland)
• Parlamentarisk nestleder
• Nestleder i Helse- og omsorgskomiteen

Rådgiver: Øyvind Bosnes Engen
996 49 546
[email protected]
Telefon: 23 31 33 98 Les mer