Meny

Ja, Sanner, omkampenens tid er forbi!

- Det er ikke bare en overmodig, men også uklok, kommunalminister som i et nyttårsintervju med NTP varsler at videreføring av kommunereformen blir hans store sak i 2018, skriver Heidi Greni, kommunalpolitisk talsperson i Senterpartiet.

- av stortingsrepresentant Heidi Greni, Senterpartiet

Nytt flertall stopper videreføring av  kommunereformen.

Det er ikke bare en overmodig, men også uklok, kommunalminister som i et nyttårsintervju med NTB varsler at videreføring av kommunereformen blir hans store sak i 2018. – Nå er den verste motstanden mot kommunereformen ryddet av veien, sier Sanner, og tenker vel med det på at han fikk Stortinget med på vedtak om tvangssammenslåinger av kommuner i juni 2017. Men det var før valget i september som ga landet et nytt stortingsflertall.

Stortinget avsluttet høstsesjonen med to klare vedtak som stopper regjeringens ønsker om å videreføre kommunereformen gjennom bruk av tvang og å strupe økonomien til små kommuner.  For det første vedtok Stortinget at eventuelle kommunesammenslåinger i perioden 2017-2021 utelukkende skal bygge på frivillighet. For det andre ble det vedtatt at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes som element i videreføring av kommunereformen.

Flertallet bestående av Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti satte med dette bom for statsråd Sanner visjon om nye runder med kommunesammenslåinger gjennom trusler om tvang og kutt i overføringer til små og mellomstore kommuner.

Kommunereformen vil rulle videre, sier statsråd Sanner til NTP. Vedtakene fra 2017 som vil redusere antallet kommuner fra 428 til 356 fra 2020, er bare begynnelsen, lover han. Til våren vil han legge fram en ny kommuneproposisjon for Stortinget som vil inneholde nye verktøy for kommuner som slår seg sammen. I tillegg lover Sanner at regjeringen fortsatt vil lokke med økonomiske fristelser gjennom engangsstøtte til sammenslåingskommuner. 

Statsråd Sanner mangler ikke entusiasme for sitt store prosjekt. Problemet er at den blokkerer for å forstå de realitetene som omgir han. Folk flest, kommunene sjøl og nå også stortingsflertallet, deler ikke statsrådens entusiasme for kommunereformen.   

Alle kommuner ble i 2014 pålagt å utrede kommunesammenslåinger. Mange utredninger konkluderte med at det ikke var gevinst å hente ved å slå seg sammen med en eller flere av nabokommunene, og kommunene stoppet med det. Andre gikk videre i forhandlinger med nabokommunene. I de 210 kommunene som gjennomførte folkeavstemming, sa innbyggerne i 145 kommuner nei. En undersøkelse i Kommunal Rapport viste at 76 prosent av kommunepolitikerne var misfornøyde med regjeringens gjennomføring av kommunereformen. 

Stortingsvedtakene om ikke å videreføre kommunereformen som en sentralt styrt tvangsreform, må forstås ut fra de klare meldingene Stortinget har fått etter fire år med omfattende prosesser, trusler og tvangsbruk fra regjeringens side. Det er meningsløst å bruke fire nye år på et arbeid for å nå regjeringens ambisjoner om å komme ned mot 100 kommuner.  Folk vil det ikke, kommunene vil det ikke og Stortinget vil det ikke. Fra nå av er det lokale initiativ og frivillighet som gjelder når det er snakk om kommunesammenslåinger. Det bør regjeringen og statsråd Sanner ta inn over seg snarest mulig.