Meny

Landbruksministeren fører MDG-politikk

Når man ser på hvilke saker landbruksminister Hoksrud og regjeringen jobber med så er det all grunn til å bli skremt, skriver Geir Pollestad, som tar opp fem konkrete eksempel:

- av Geir Pollestad, stortingsrepresentant Senterpartiet

For det første jobber statsråden med å forby pelsdyrnæringa. Dermed skal vi for første gang få et næringsforbud i Norge. Hoksrud bryr seg tydeligvis ikke noe om at pelsdyrnæringa i Norge har høye krav til dyrevelferd. Han vil bare ha produksjonen ut av landet uten å stille noen krav til hvordan dyrene har det der. 

For det andre jobber Hoksrud med få langt mer ulv i Norge enn det Stortinget har bestemt at det skal være. Han var med på å gjøre om vedtakene i rovviltnemdene om å felle ytterligere to ulveflokker innenfor ulvesonen. 

For det tredje har han sendt en sak til Stortinget om å forby nydyrking av myr. Et tilnærmet totalforbud mot nydyrking av myr, slik regjeringen foreslår, vil svekke vår evne til å produsere mat i framtida. Klimaeffekten av tiltaket er lite og uklart. 

For det fjerde lefler Hoksrud og regjeringen med tanken om å få ned klimagassutslippene gjennom å redusere tallet på husdyr i Norge - og gjennom å innføre avgift på de biologiske prosessene i jordbruket. Det vil etter Senterpartiet sitt syn bare flytte produksjon og utslipp ut av Norge. 

For det femte er det nå blitt klart at regjeringen vil gi fra seg muligheten til å bruke en aktiv skogpolitikk som et viktig virkemiddel for å binde CO2. 

Jeg håper landbruksminister Hoksrud kan svare på hvorfor han fører MDG-politikk?