Meny
Uten navn-1

Landbruksministeren med altfor passiv tilnærming til villsvin

Landbruksministeren har vært på tur i Østfold. Et av temaene som er blitt mye omtalt er villsvin. Landbruksministeren er lovlig sent ute med å vise interesse for villsvinproblematikken. Vitenskapskomiteen for mat og miljø var allerede i juni 2018 meget tydelige på at det var helt avgjørende at vi kom raskt i gang med bekjempelsen av villsvin i Norge, skriver Myhrvold og Pollestad.

Av Ole André Myhrvold (Sp), Stortingsrepresentant fra Østfold og Geir Pollestad (Sp), Stortingsrepresentant fra Rogaland

Landbruksministeren har en altfor passiv holdning både når hun snakker om smitterisikoen og tiltakene for å stoppe villsvin. Hun snakker om å hindre at villsvin får fotfeste i Norge og om å redusere antallet villsvin.

Senterpartiet vil overhode ikke ha villsvin i Norge. Villsvin skal utryddes og vi må bruke de virkemidlene som er nødvendige for å sikre dette. Det må lages en plan for utryddelse av villsvin og denne må effektivt følges opp. Dette må vi gjøre fordi konsekvensene om villsvina tar med seg afrikansk svinepest er så store.

Vi forventer at regjeringa følger opp dette på en langt mer offensiv måte enn frem til nå, og at regjeringa er tydelig på at andre interesser som for eksempel jaktinteressene i denne saken må vike.