Meny

- Må sikre de viktigste ekspressbussene

Regjeringen presenterte i dag krisepakke 3, der ble det kjent at det skal bevilges 100 millioner kroner for å sikre et ekspressbusstilbud. Senterpartiet har i lengre tid etterlyst en krisepakke for ekspressbussene, så de kan opprettholde tilbudet sitt i en vanskelig tid.

- Jeg er glad for at regjeringen nå kommer på banen. Mange steder er ekspressbussene det eneste kollektivalternativet, ekspressbussene binder landet sammen sier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp)

Cirka 90 prosent av passasjergrunnlaget for ekspressbussene forsvant 12. mars og mange av ekspressbussrutene er nå satt på vent. Det får dramatiske konsekvenser for de som er avhengig av denne kollektivtransporten.

- I store deler av landet er det hverken fly eller jernbane, i disse tilfellene er ekspressbussene uvurderlige. Jeg forventer at krisepakken nå sørger for at de ekspressbussrutene som er mest kritiske, de som opererer ruter der det ikke er andre alternativ, nå blir prioritert sier Fasteraune.

- Dersom ekspressbusstilbudet blir for hardt rammet under denne krisen, kan det bli krevende å få det tilbake slik som det var. Når forholdene normaliserer seg vil det være viktigere enn noen gang med et godt kollektivtilbud, avslutter Fasteraune