Meny

Ministeren bekrefter at de prioriterer rovdyr fremfor beitedyr

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth, sendte nylig spørsmål til klima- og miljøminister Vidar Helgesen om hensynet til de fire store rovdyrartene og kongeørn.

«Er det slik at ministeren deler fylkesmannens oppfatning av at hensynet til de fire store rovdyrartene og kongeørn er et hovedmål, mens det å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark bare er et mål, og dermed underordnet hensynet til rovvilt og kongeørn?»

Bakgrunnen for spørsmålet er at ministeren gjerne viser til den todelte målsetninga i rovdyrpolitikken. Forutsetning for en todelt målsetning er to likeverdige mål. Fylkesmannen er Kongens og regjeringas representant i fylket, og utfører arbeidsoppgaver for departementer, direktorater og tilsyn. På hjemmesiden til både Fylkesmannen i Nordland og andre fylkesmenn står det følgende: «Det er et hovedmål å sikre levedyktige bestander av de fire store rovdyrartene og av kongeørn. Samtidig er det et mål å opprettholde et aktivt jordbruk for å utnytte beiteressursene for sau og rein i utmark.»

Stortingsrepresentanten fra Senterpartiet mener dette kan tyde på at byråkratiet ikke arbeider for en todelt målsetning med to likeverdige mål, men et hovedmål og et underordnet mål.

I dag kom svaret fra Helgesen. Et svar som bekrefter det Mossleth lenge har tenkt.

– Minister Vidar Helgesen bekrefter det mange i beitenæringa har kjent på både kropp og sjel. Regjeringa prioriterer rovdyra framfor sau og rein. Bekreftelsen er en provokasjon mot stortingets rovviltforlik og den todelte målsetninga. Svaret bekrefter også det jeg opplevde som leder i rovviltnemda i region 7. Vi skal ha lokal forvaltning, men Helgesen godtar ikke ha lokale tilpasninger fordi hensynet til rovdyrene veier tyngst. Senterpartiet vil ha en ny rovviltpolitikk som verner om bruken av utmarka og de mange artene som er avhengige av landskapet gresseterne har skapt. Vi skal ha jerv, gaupe, bjørn og ørn i Norge, men det må en bedre likevekt mellom de to målene, sier Mossleth.

Hele spørsmålet til Mossleth med begrunnelse, og svaret til Helgesen kan dere finne HER